Heb ik als uitzendkracht recht op betaalde feestdagen?

Vraag van de maand

In principe heb je als uitzendkracht dezelfde rechten als een vaste werknemer. Dit wil zeggen dat je recht hebt op het loon voor de feestdagen die er zijn terwijl je arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid loopt.

Tussen twee arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid

Soms worden je opdrachten als uitzendkracht zo ingepland dat de ene opdracht net voor de feestdag stopt en de volgende opdracht net na de feestdag begint. Om hierop in te spelen, garandeert de wet de betaling van het loon voor de feestdagen die vallen in een periode van onderbreking tussen twee uitzendopdrachten, op voorwaarde dat die opdrachten bij dezelfde gebruiker worden gepresteerd en dat die twee opdrachten alleen maar worden onderbroken door de feestdag zelf, eventueel gecombineerd met de dagen waarop in de onderneming van de gebruiker gewoonlijk niet wordt gewerkt (bijvoorbeeld de dagen van het weekend).

Na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid

Los van bovenstaande specifieke regeling, kan je als uitzendkracht ook aanspraak maken op (een) nabetaalde feestdag(en) volgens de algemene regels die gelden voor alle werknemers.
Heb je als uitzendkracht bij het uitzendbureau een anciënniteit van 15 dagen opgebouwd, dan heb je recht op het loon voor één feestdag die valt in de periode van 14 dagen na het einde van je arbeidsovereenkomst.
Heb je als uitzendkracht bij het uitzendbureau meer dan 1 maand anciënniteit opgebouwd, dan heb je recht op het loon voor alle feestdagen die vallen in de periode van 30 dagen na het einde van je arbeidsovereenkomst.
Je verliest dit recht wanneer je om dringende reden wordt ontslagen of wanneer je zelf ontslag hebt genomen. Het uitzendbureau moet ook geen loon meer betalen voor feestdagen na het einde van je arbeidsovereenkomst van zodra je als uitzendkracht bij een andere werkgever begint te werken.

Auteur: Bram Van Goethem / Foto: BelgaImage