Betaald educatief verlof: wees er op tijd bij!

Werkgever moet aanvraag aanvaarden

Het betaald educatief verlof heet nu ‘Vlaams opleidingsverlof’ maar is in wezen hetzelfde gebleven. Het gaat om een individueel recht op vorming voor werknemers uit de privésector en contractuelen van overheidsbedrijven. Op basis van dit recht mag je afwezig zijn op het werk om je om te vormen of bij te scholen, zodat het gemakkelijker is om werk, opleiding en privéleven met elkaar te verzoenen.

In 2015 maakten ruim 50.000 mensen gebruik van betaald educatief verlof voor een bedrag van in totaal zo’n 65 miljoen euro.
Je kiest zelf welke opleiding je volgt, zolang ze maar erkend is en het om een beroepsopleiding of een algemene opleiding gaat van ten minste 32 lesuren per jaar. Opleidingen in het volwassenenonderwijs, het kunstonderwijs, het hoger onderwijs, de basiseducatie of voor knelpuntberoepen komen in aanmerking. Je mag dan afwezig zijn op je werk gedurende het aantal uren dat overeenstemt met de lesuren. Afhankelijk van het type opleiding mag je 80 tot 180 uur per schooljaar afwezig zijn.

Je werkgever mag het betaald educatief verlof niet weigeren maar moet wel instemmen met de planning ervan: je betaald educatief verlof moet passen binnen de arbeidsorganisatie. In de regel komt dit aan bod op de ondernemingsraad of in de vakbondsafvaardiging.

Normaal loon en jobzekerheid

Tijdens je afwezigheid behoud je het normale loon, eventueel beperkt tot een bepaald bedrag (2.871 euro). Ligt je brutoloon boven dit bedrag, dan kan je dus minder loon krijgen voor de uren dat je betaald educatief verlof opneemt.
Naast inkomenszekerheid biedt betaald educatief verlof jobzekerheid. Vanaf het moment dat je het aanvraagt, ben je beschermd tegen ontslag tot aan het eind van de opleiding. Je kunt dan alleen worden ontslagen om redenen die niet met het betaald educatief verlof te maken hebben, en de werkgever moet dit bewijzen.

Betaald educatief verlof is combineerbaar met opleidingscheques, zodat de kosten van de opleiding worden vergoed.
Belangrijk is dat je het betaald educatief verlof op tijd aanvraagt bij je werkgever, ten laatste op 31 oktober voor opleidingen die per schooljaar worden georganiseerd. Bij je aanvraag voeg je een inschrijvingsbewijs dat de onderwijsinstelling levert. Doe het nu!

Meer informatie over betaald educatief verlof vind je in de ACV-brochure ‘Opleiding voor werknemers en werkzoekenden’ en op de website www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof. De ACV-brochure kan je vinden in de ACV-dienstencentra en bij de secretariaten van de LBC-NVK.

Kritiek uit politieke hoek

N-VA-parlementslid Jan Hofkens wil het systeem van betaald educatief verlof bijsturen. Volgens hem komen er te veel opleidingen in aanmerking waardoor het budget ontspoort. Het is hem een doorn in het oog dat zo’n 10% van het budget (of 6 miljoen euro) wordt besteed aan syndicale opleidingen. Hofkens stelt voor om alleen opleidingen te vergoeden die de competenties van werknemers versterken.

De anti-vakbondsagenda van de N-VA is een publiek geheim. En het idee dat alleen telt wat economisch nut heeft, is zo oud als de mensheid. Maar mensen willen zich ook via opleidingen kunnen verbreden en ontplooien, en dat is een waarde op zichzelf. Bovendien weten we niet zo precies welke opleidingen nuttig zijn en welke niet. De economie verandert en wat nu nuttig is, is dat straks niet meer. Hoe weet Hofkens dat cursussen voor boomverzorger, badstofwever of marsepeinbewerker geen meerwaarde hebben? Mensen willen ook wel eens iets anders doen en dat kan heel goed economisch nut hebben op termijn.

Auteur: Peter Bakema