Wereldcongres vakbonden maakt diepe indruk

“In Colombia sterven vrouwen omdat ze opkomen voor simpele werknemersrechten”

Eind juni, Liverpool. Maar liefst 2.000 vakbondsmensen uit de dienstensector, uit alle hoeken van de wereld, tekenden present op het vijfde Uni Global Union-wereldcongres. Onder hen ook dertien LBC-NVK’ers. “Opkomen voor simpele basis- en werknemersrechten, daar kan je in een land als Colombia voor sterven”, legt Annick Aerts van de internationale dienst van de LBC-NVK uit.

Internationaal vakbondswerk is niet meer weg te denken bij de vakbond. Ook niet bij de LBC-NVK, waar Annick al jaren de kar trekt om werknemers over de landsgrenzen heen te organiseren. “Mijn job is enorm leerrijk. We wisselen heel wat ervaringen uit met andere vakbonden en organiseren gezamenlijke projecten, zoals nu in Indonesië en op de Filippijnen.”

Ons Recht: Wint internationaal vakbondswerk aan belang?

Annick: “Absoluut. Onze economie is enorm geglobaliseerd. Bij vele bedrijven, vooral internationale ketens met filialen in ons land, worden beslissingen niet meer in België genomen. Het is cruciaal dat we ook daar een sterke vakbondswerking organiseren.”
“Op het UNI-congres kwamen 2.000 gelijkgezinden samen, om de beleidslijnen voor de komende vier jaren uit te stippelen. Zo’n bijeenkomst werkt zowel inspirerend als motiverend. Het diverse publiek heeft één ding gemeen: de strijd voor de rechten van werknemers.”

Trots op de vakbond

Ons Recht: Wat was daar de rol van de LBC-NVK?

Annick: “Wij kunnen wegen op de inhoud van zo’n congres, door onze samenwerking met Franse en Nederlandse vakbonden. En je ontmoet veel mensen, elk met een eigen straf verhaal. Als je hoort dat sommige mensen echt moeten knokken voor simpele basisrechten, dan besef je heel goed waarom je bij een vakbond werkt.”

Ons Recht: Amazon, het bekende e-commercebedrijf, werd zwaar onder vuur genomen.

Annick: En terecht. De voorbeelden waren ronduit hallucinant. Werknemers die geen tijd hebben om naar het toilet te gaan en in een fles moeten plassen, honderden ambulance-oproepen voor mensen die flauwvallen door de hoge werkdruk enzovoort. Ons ‘internationaal’ signaal dat we vanuit het congres stuurden, zowel naar de pers als naar de ‘ceo’, klonk heel krachtig. Stap voor stap boeken we vooruitgang in dat dossier.”

Jeremy Corbyn inspireert

Ons Recht: Wat waren voor jou de hoogtepunten?

Annick: “Ik was sterk onder de indruk van Jeremy Corbyn, de Britse Labour-leider en vakbondsman pur sang. Zijn boodschap inspireerde geweldig! Hij sprak over het oprukkende nationalisme bij mensen, en verwees naar de Brexit. Corbyn gaf ook mee dat grote veranderingen in de wereld niet werden gerealiseerd door de politiek, wel omdat mensen zich verenigden en collectief actie ondernamen.”

Internationaal vakbondswerk is superbelangrijk. De LBC-NVK was in Liverpool aanwezig met een stevige en gemotiveerde delegatie!

“In schril contrast stond de getuigenis van een Colombiaanse vakbondsvrouw. Zij vertelde dat er in Colombia ieder jaar vrouwen sterven, gewoon omdat ze opkomen voor hun rechten. Simpele werknemers- en vakbondsrechten. Lid zijn van een vakbond kan je daar je leven kosten.”

Auteur: Tom Van Aken