Tsjechië: minder werken …

Tsjechië: minder werken voor hetzelfde loon

CMKOS, de grootste vakbond van Tsjechië, wil dat werknemers minder moeten werken voor hetzelfde loon. Daarom vragen ze aan de werkgevers om te onderhandelen over het collectief inkorten van de arbeidstijd met een half uur per dag. Bedoeling is om iedereen 7,5 uur per dag te laten werken en zo tot een werkweek van 37,5 uur te komen.
Josef Stredula, de voorzitter van CMKOS, is alvast optimistisch. In tegenstelling tot vele andere landen lijken de werkgevers en de overheid in Tsjechië niet diametraal tegen het voorstel te zijn. De eerste minister reageerde dat collectieve arbeidsduurvermindering nu niet op de agenda staat maar sloot niet uit dat dit in de toekomst kan veranderen. Ook de werkgevers zijn geen grote tegenstander als het niet ten koste gaat van de productiviteit van de werknemers.
Als je naar de officiële voltijdse werkweek kijkt, telt die iets meer dan 38 uur. Ongeveer even veel als het Europees gemiddelde. De gewerkte uren liggen een stuk hoger, met bijna 41 uur per week. Maar gemiddelden zeggen niet alles. Tsjechië is het land met het op één na hoogste aantal werknemers (37 procent) die meer dan 41 uur per week werken.
Daarnaast is de eis voor werktijdverkorting ingegeven door de mogelijke effecten van digitalisering en robotisering op de werkgelegenheid in de belangrijke autosector. Verder geniet het land momenteel van erg lage werkloosheidscijfers. Zo wordt het voor de werknemers gemakkelijker om de offensieve eis ‘minder werken met behoud van loon’ naar voren te schuiven en door te drukken.