Belastingkrant uitgedeeld in kader van Tax Justice Day

Het Financieel Actie Netwerk (FAN) heeft op 7 juni 2018 weer een geslaagde Tax Justice Day georganiseerd. Het netwerk probeert zo al jaren de aandacht te vestigen op de prangende nood aan rechtvaardige fiscaliteit. Dit jaar werd een fraaie belastingkrant uitgedeeld aan de grote treinstations in België om de treinreizigers goed te informeren over het nut van belastingen.
De krant legt uit waarvoor de inkomsten uit belastingen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen en onderwijs. Maar de lezer constateert ook dat er nog altijd veel geld ontsnapt door fraude, wel 18 miljard euro per jaar. De bestaande taksen die de regering heft, volstaan niet om de fraude te compenseren. Zo is er het bekende verhaal van de ‘kaaimantaks’ die, in plaats van het verwachte half miljard euro, amper 5 miljoen opbracht in 2017. Het FAN pleit onder meer voor een vermogenskadaster zodat de grote fortuinen eindelijk eerlijk zullen bijdragen. Want we hebben allemaal veel baat bij een rechtvaardige fiscaliteit.

Ontdek meer over het FAN op www.facebook.com/FinancieelActieNetwerk/. En de belastingkrant kan je op deze plek lezen.