Kosten kinderopvang terugbetaald

Kosten voor kinderopvang terugbetaald voor wie werkt in een winkel-KMO

Werk je in een ‘kleine’ winkel, een zaak die niet behoort tot één of andere winkelketen, maar die wordt uitgebaat door een zelfstandige ondernemer en die behoort tot het paritair comité 201 of 202.01 (kijk op je loonfiche)? Dan heb je recht om een stuk terugbetaald te krijgen van de kosten die je maakt om kinderopvang te regelen voor je kroost.

In kleine winkels werken de werknemers dikwijls op atypische uren: ’s ochtends vroeg, ‘s avonds laat, in het weekend. Werk en gezin combineren is dan niet simpel. Dat geldt overigens ook voor wie wel werkt bij een grote winkelketen.
Ouders moeten almaar vaker kinderopvang voorzien. De kosten hiervoor kunnen oplopen want de bijdragen die ouders betalen, zijn niet altijd fiscaal aftrekbaar of gekoppeld aan het gezinsinkomen.

Concreet is er een tegemoetkoming voor:

  • de opvang van kinderen tot 3 jaar
  • buitenschoolse en flexibele opvang van kinderen van 2,5 tot aan de 12e verjaardag

De tussenkomst in de kosten voor deze beide vormen van kinderopvang kan maximaal 780 euro per jaar bedragen, en dat per opvangvorm. De voorwaarden en het aanvraagformulier kan je krijgen op het LBC-NVK secretariaat in je streek.

  • Opvang zieke kinderen (alleen voor PC 201)

Wordt je kind onverwacht ziek, is het zorgverlof opgebruikt of kan het uurrooster niet worden aangepast? Dan kan je nog altijd een beroep doen op de thuisopvang voor zieke kinderen. Je ziekenfonds of de plaatselijke opvangvoorziening kunnen je hierbij verder helpen.
Via de LBC-NVK krijg je een tussenkomst in de ouderbijdrage. De premie bedraagt maximaal 17,35 euro per dag, gedurende maximaal 5 opeenvolgende werkdagen.
Uiterlijk tot en met 30 september 2018 kan je bij het Sociaal Fonds nog aanvragen indienen voor opvang uit 2017.

Meer info: www.lbc-nvk.be en

www.sociaalfonds201.be

Auteur: Chris Van Droogenbroeck | Foto: eigen foto