Met de regel van drie van Ons Recht ben je klaar om te werken als jobstudent. De informatie in dit artikel schetst de grote lijnen en zwijgt over de uitzonderingsgevallen.

475 uren?

Met een studentencontract mag je het volledige kalenderjaar werken. Elke student krijgt een individuele teller van 475 uren per kalenderjaar. Deze teller kan je consulteren via www.studentatwork.be.
Gedurende de eerste 475 uren wordt van je loon als jobstudent 2,71% aan socialezekerheidsbijdrage afgehouden. Langer werken mag zeker! Werk je meer dan 475 uren? Dan wordt de normale sociale zekerheidsbijdrage van je loon afgehouden (13,07%) maar bouw je ook vakantierechten op. Werk je in de horeca, dan krijg je er nog 50 dagen bij via een horeca@workteller. In samenspraak met je werkgever kun je kiezen welke teller je gebruikt. Ga je soms aan de slag als speelpleinmonitor met vrijwilligersvergoeding? Zolang je dit maximum 25 dagen per kalenderjaar doet, hoef je hier geen socialezekerheidsbijdrage voor te betalen. Het is dus perfect mogelijk om 25 dagen lang speelpleinmonitor te zijn, 50 dagen in de horeca te werken én 475 uren te werken met een studentenovereenkomst.

Belastingen?

Om thuis fiscaal ten laste te kunnen zijn, geldt voor het kind een maximumbedrag aan eigen inkomsten (‘netto bestaansmiddelen’). Voor het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) gaat het om deze netto bestaansmiddelen: voor een kind van een gehuwd koppel 3.270 euro en voor een kind van een alleenstaande 4.720 euro. Wanneer die maxima worden overschreden, is het kind niet langer fiscaal ten laste en betalen de ouders hierdoor meer belastingen. Meer uitleg rond berekening netto belastbaar inkomen (loon, alimentatiegeld, extra vrijgesteld bedrag) kan je terugvinden op www.acv-enter.be.
Zelf moet een jobstudent pas belastingen betalen wanneer zijn netto bestaansmiddelen op jaarbasis hoger liggen dan 7.730 euro (bruto 11.042,86 euro).

Kinderbijslag?

Als de jobstudent nog geen 18 jaar oud is, dan heeft hij een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin hij 18 jaar wordt.
Tussen twee studie-of academiejaren mag je als jobstudent de hele zomervakantie (juli, augustus en september) werken zonder uur- en inkomstenbeperking. Gedurende het academiejaar mag je maximaal 240 uren per kwartaal werken als je je kinderbijslag wilt behouden.
Gedaan met school eind juni 2018? Je behoudt het recht op kinderbijslag tijdens de laatste zomervakantie, als je tijdens de zomervakantie (juli, augustus en september) minder dan 240 uren werkt.
Je stopt met school al tijdens het schooljaar? Je kan niet meer tijdens je beroepsinschakelingstijd werken tegen verlaagde socialezekerheidsbijdragen. Ook niet tijdens de zomermaanden in datzelfde jaar. Vergeet niet het kinderbijslagfonds op de hoogte te brengen.

Proefperiode van 3 dagen

Een arbeidscontract voor studenten is een contract van maximum 12 maanden en heeft een proefperiode. Tijdens de proefperiode kunnen student en werkgever een duidelijk zicht krijgen op de wederzijdse verwachtingen. De duur van de proefperiode bedraagt 3 werkdagen. Tijdens deze 3 werkdagen kan de jobstudent of de werkgever het contract direct beëindigen.

Infolijn Studentenarbeid

Met deze uitleg kom je al een heel eind. Mocht je toch ergens niet zeker over zijn, in een erg specifieke situatie zitten of een andere vraag hebben, dan helpen we je graag voort.Iedereen is welkom bij onze Infolijn Studentenarbeid. Je mag ons altijd mailen (isa@acv-csc.be) of in de namiddag bellen (02 244 35 00). Als je liever chat dan belt, mag je ons ook via www.chatmetisa.be of facebook aanspreken. |

Aanraders zijn ook de ACV-folders ‘Lonend studentenwerk’ en ‘Gids voor schoolverlaters’. Deze folders en meer informatie vind je op www.acv-enter.be.

Auteur: Samuel Bootsman en Elke Oeyen | Foto: BelgaImage