Situatie kunstenaars moet verbeteren

Knelpunten genoeg en weinig vaste jobs in sector Podiumkunsten

Het woord kunstenaarsstatuut wekt de suggestie dat er een apart sociaal statuut is voor kunstenaars. Maar dat is niet het geval; het woord is misleidend. Er bestaat wel een verzameling van regels die alleen van toepassing zijn op kunstenaars. Vooral de regels in de werkloosheidsreglementering zijn bekend. Tijdelijke baantjes en onderbroken tewerkstelling zijn de norm in de artistieke wereld. Een goed en toegankelijk sociaal opvangnet is een must.

Een artistieke carrière uitbouwen is al een hele klus. Het administratieve kluwen dat erbij komt kijken maakt het extra moeilijk. De LBC-NVK wil zijn leden hierbij stevig helpen. De werking die het ACV specifiek voor zelfstandigen zonder personeel plant komt hierbij van pas. Want ook in de cultuursector neemt het aantal zelfstandigen toe.
De werkloosheidsregels werden voor het laatst aangepast in april 2014; een evaluatie is nodig.

Interactie met onze leden

Op maandag 11 juni bespraken we op een speciale avond voor leden alles wat er moet worden verbeterd aan het kunstenaarsstatuut. De discussie ging over de toegang tot de sociale zekerheid, het verwerven van het statuut, het behoud ervan, de administratieve verplichtingen, de combinatie van een uitkering met andere inkomsten en andere spelregels. En er ging ook aandacht naar de situatie van technisch personeel en andere flexwerkers.

De vakbond wil graag de eindejaarspremie optrekken.

We willen ook interactie met onze leden over het sectorakkoord waarover we nu onderhandelen. De regering maakte een budget vrij. De vakbond wil met die centen graag de eindejaarspremie optrekken. We onderhandelen ook met de werkgevers over betere werkomstandigheden.

Last met de RVA

Onlangs kwam een groot aantal artiesten met hun werkloosheidsdossier in de problemen. De RVA zei plots dat een taakloon niet zou kunnen in sectoren met cao’s waarin maandbarema’s, uurlonen en dienstvergoedingen zijn afgesproken. Dit zou betekenen dat de minimumvergoedingen, die dienen om werknemers een degelijk loon te garanderen, de opbouw van hun socialezekerheidsrechten bemoeilijken. Met behulp van een specifieke formule wordt dit loon omgezet naar tewerkstellingsdagen zodat je werkloosheidsgeld kan krijgen.
Samen met de andere bonden en de werkgeversorganisaties uit de podiumkunsten, de muziek, de film, de audiovisuele sector en de socioculturele sector gingen we in gesprek met de federale minister van Werk, Kris Peeters. We onderhandelden over een oplossing. De vakbonden stelden vele maatregelen voor om de knelpunten voor artiesten aan te pakken. Maar de minister bleek alleen bereid om de kwestie van het taakloon op te lossen. Als een taakloon een correcte vorm van vergoeding is, moet het ook worden aanvaard door de RVA, vinden de bonden. We werken nu collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) uit. In afwachting daarvan zal de RVA de oude manier van werken hanteren. |

Meer info op www.cultuurvakbond.be.

Je vindt ons ook op facebook en twitter.

Auteur: Ine Hermans