Duizenden nieuwe jobs in non-profit

Vooruitgang voor 220.000 werknemers in non-profit!

De non-profitpoot van de vakbond LBC-NVK heeft op 1 juni 2018 het ontwerp van sociaal akkoord goedgekeurd voor de private non-profit sectoren die vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering. Met 537 miljoen euro wordt de koopkracht verhoogd, de kwaliteit van de zorg verbeterd en het aanbod aan zorg, welzijn en cultuur uitgebreid. Het akkoord is van toepassing op 220.000 werknemers en geldt voor 2018-2020.

Koopkracht

De werknemers uit de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en het algemeen welzijnswerk, de beschutte en sociale werkplaatsen, de socioculturele sector, de kinderopvang en de centra voor geestelijke gezondheidszorg krijgen vanaf 2020 een volledige dertiende maand. Daarnaast wordt onder andere de vergoeding voor flexibel en onregelmatig werken opgetrokken.
De ouderenzorg, de revalidatiesector, de psychiatrische verzorgingstehuizen, het beschut wonen zijn sinds de jongste staatshervorming een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. In die sectoren gaan op 1 oktober 2019 nieuwe en meer evenwichtige loonschalen van start.

Kwaliteit van het werk

Het sociaal akkoord bevat ook maatregelen om de kwaliteit van het werk, de zorg en de hulpverlening te verbeteren. Dat zal gebeuren door stabielere arbeidsovereenkomsten, voorzienbare uurroosters, een betere arbeidsorganisatie en vakantieregeling en door in elke organisatie een beleid te ontwikkelen tegen burn-out en agressie.

Heel wat jobs erbij

Om te beantwoorden aan de stijgende zorgzwaarte komen er jobs bij. In de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en algemeen welzijnswerk gaat het om 605 voltijdse banen. Die zullen worden toegewezen aan die organisaties waar de personeelsbezetting het laagst is. In de ouderenzorg zullen met het beschikbare budget 525 voltijdse banen worden gecreëerd.
De budgetten die worden vrijgemaakt om het aanbod aan zorg, welzijn en cultuur uit te breiden zijn op hun beurt goed voor ongeveer 7.000 voltijdse banen.

Niet alle problemen van de baan

Mark Selleslach, nationaal secretaris LBC-NVK non-profit: “Het is een belangrijke stap voor de Vlaamse non-profit dat we na twee jaar onderhandelen groen licht kunnen geven aan een ontwerp van sociaal akkoord. Natuurlijk zijn niet alle problemen en uitdagingen in de sector daarmee van de baan. Het probleem van de hoge werkdruk moet verder worden aangepakt.”