Wereldwijde aandacht nodig voor hogere lonen

De Organisatie voor Economische en Sociale ontwikkeling (OESO) heeft positieve prognoses voor de groei van de wereldeconomie in 2018 en 2019. Meer investeringen, de wereldhandel die opveert en meer banen. Allemaal factoren die het economische herstel versterken. Wereldwijd vragen de vakbonden om ook de lonen van de werknemers te laten groeien.
In Litouwen leidde een aanpassing van de arbeidswetgeving alvast tot een daling van het aantal werknemers die het moeten stellen met het minimumloon, of zelfs minder dan dat. In 2016 was deze groep goed voor 20% van de actieve bevolking. Eind 2017 was dat aandeel gezakt tot nog maar 14%.
In Turkije behaalden de vakbonden in ‘de metaal’ een overwinning nadat de achterban stevige druk had uitgeoefend. De bonden tekenden met de werkgevers een collectief akkoord voor een periode van twee jaar. Het akkoord gaat over een loonsverhoging van wel 24,6%. De sociale voordelen worden opgetrokken met 23%.
In Slovakije resulteert het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten dan weer in hogere lonen. Vorig jaar was daar zelfs sprake van de grootste loonsverhoging in 7 jaar. De werkloosheid is er lager dan ooit.
Bij onze Nederlandse buren ontstond een groot publiek schandaal toen de loonsverhogingen van de toplui bij Unilever en ING bekend raakten. In heel wat Nederlandse bedrijven worden jobs vernietigd of staan de lonen van de gewone werknemers onder druk; tegelijk blijkt dat het loon van de ceo’s bij 21 beursgenoteerde Nederlandse bedrijven gemiddeld 83 keer groter is dan het gemiddelde loon van de werknemers. Bij Unilever verdient de ceo zelfs 292 keer méér dan het gemiddelde loon van de werknemers!

Lees meer op www.payrise.eu