Digitalisering en Robotisering

Meer inspelen op digitalisering en robotisering dringt zich op

Bouwvakkers, schoonmakers, keukenhulpjes of bandwerkers zijn geen lang leven meer beschoren. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is de kans groot dat deze laaggeschoolde jobs op termijn sneuvelen door de robotisering van onze economie. Dat schreven diverse kranten in maart. In totaal gaat het om 1 op de 6 jobs. En nog veel meer jobs zullen er in de toekomst helemaal anders uitzien. Opleiding, bijscholing en levenslang leren zijn volgens specialisten meer dan ooit aangewezen.
De automatisering en digitalisering van onze economie zou ook veel nieuwe banen opleveren. Maar het zijn wel vooral de hooggeschoolden die daarvan profiteren.
De federale minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), verwijst in het debat hierover naar de aanbeveling aan ondernemingen om voltijdse werknemers vijf dagen per jaar opleiding te gunnen. “Kennis, innovatie en maatwerk nemen in de digitale economie een centrale plaats in”, aldus Peeters. “Daarom is het zo belangrijk dat werknemers regelmatig worden bijgeschoold. Het maakt bedrijven concurrentiëler en geeft werknemers nieuwe kansen en waardering.”
Vakbonden en werkgevers kregen van Peeters de vraag om maatregelen voor te stellen die inspelen op de digitalisering. Het resultaat van die oefening zou moeten zichtbaar worden in het volgende interprofessionele akkoord (IPA).