Leeftijdsdiscriminatie bij DXC

Leverancier van IT-diensten lapt regels aan zijn laars

De IT-dienstenleverancier DXC Technology is ontstaan door de fusie van het bedrijf CSC met de serviceafdeling van HP. Bij CSC werd nauwelijks geherstructureerd. 20% van het personeel liep er elk jaar zelf weg. Een hallucinant en veelzeggend cijfer. DXC koopt dan ook jaarlijks het label ‘Top Employer’ om telkens opnieuw nietsvermoedende schoolverlaters tot een contractje te verleiden. Voor even dan toch.

Bij HP liep dat anders. Sinds 2004 ontsloeg dat bedrijf elk jaar of om de twee jaar duizenden werknemers in zijn EU-poot. Die jobs gingen vooral naar India. Tot India ’te duur’ werd. Toen switchte HP naar Polen, Roemenië en Bulgarije. In oktober 2017 was het dan ook geen verrassing dat het nieuwe DXC 89 ontslagen aankondigde. Voor het ontstaan van DXC was er altijd wel een sociaal plan om de gedupeerde mensen te helpen, zonder persoonlijke sociale drama’s. Van die aanpak wil DXC nu graag af.

Te nemen of te laten

Op 10 januari 2018 voerde DXC telefonisch de druk op. De directie wilde geen overleg meer; de 89 geviseerde werknemers moesten voor eind januari buiten, met respect voor de cao; en vanaf 1 november 2018 zouden de meeste 45-plussers in kleine groepjes worden afgedankt, zonder overleg én zonder begeleiding. Te nemen of te laten! Als de vakbonden niet mee wilden, zouden de 89 werknemers meteen worden buitengesmeten, zonder naleving van de cao en met verzonnen motieven. Gedelegeerd bestuurder Philippe Jaeken wilde voortaan alleen nog teams van -35-jarigen naar klanten sturen. Driekwart van het personeel is ouder dan 45 jaar!
De werknemers verwierpen de chantage van de directie met een overweldigende meerderheid. Ze stemden voor actie, desnoods tot 2022, wanneer de herstructurering eindigt.
Eén kwart van het personeel werkt in de praktijk bij de Vlaamse overheid. Je zou verwachten dat de overheid optreedt tegen zoveel illegaliteit en leeftijdsdiscriminatie. In overheidscontracten staat ook dat de wetgeving moet worden nageleefd. Via de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen eist de overheid ook dat bedrijven hun onderaannemers ertoe aanzetten om de sociale wetgeving te volgen. Zo niet mogen ze niet meer meedingen bij overheidsopdrachten. Zo werkte dat toch in het verleden.

Homans ‘leeft mee’

Nu is voor het eerst een personeelsvergadering bij de Vlaamse overheid verboden. De informatie vertrok daarom schriftelijk en belandde zo in het Vlaams Parlement. Yasmine Kherbache (sp.a) vroeg aan bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) hoe ze wilde optreden tegen de misdrijven en de discriminatie. Coup de théâtre: de N-VA excellentie stelde officieel dat ze op de hoogte was en meeleefde met de slachtoffers. Maar ze ging niets doen. Misdrijven bij de Vlaamse overheid, voor Homans moet het voortaan kunnen. Van een krachtige ‘verandering’ gesproken.
Op 30 maart legde quasi het voltallige personeel dan ook het werk neer. In de komende maanden vragen we aan de andere grote klanten of ze even harteloos en wetteloos zijn als het ‘nieuwe Vlaanderen’ van Homans.

Auteur: Koen Dries | Foto: eigen beeld