Ontslag… waar let je best op?

Je contract wordt opgezegd en je werkgever stelt voor om je vrij te stellen van prestaties. Waarop let je best?

Je werkgever heeft je arbeidsovereenkomst beëindigd via een opzegtermijn. In principe betekent dit dat je nog een tijdlang arbeidsprestaties zal moeten leveren. Het kan zijn dat je werkgever voorstelt om je vrij te stellen van prestaties tijdens de opzegtermijn. In dat geval hou je best rekening met een aantal punten.

Overeenkomst

Zo kan de vrijstelling van prestaties niet eenzijdig worden opgelegd door je werkgever. Zo’n eenzijdige vrijstelling zou zelfs kunnen worden geïnterpreteerd als een onmiddellijke beëindiging van je arbeidsovereenkomst door je werkgever waardoor deze een verbrekingsvergoeding moet betalen.
De vrijstelling van prestaties moet dus onderling worden overeengekomen. Bij voorkeur wordt met je werkgever schriftelijk afgesproken dat je tijdens je opzegtermijn geen prestaties meer moet leveren.

Loonbehoud

In principe is loon alleen verschuldigd wanneer arbeidsprestaties worden geleverd. Daarom is het belangrijk dat in de overeenkomst over de vrijstelling van prestaties uitdrukkelijk wordt afgesproken dat het normale loon tijdens deze periode gewoon doorloopt.
Er zal hierbij bijzondere aandacht moeten zijn voor looncomponenten die verband houden met effectieve arbeidsprestaties (zoals een eindejaarspremie) of bepaalde extralegale voordelen (zoals een bedrijfswagen).

Elders aan de slag?

Wanneer je als werknemer tijdens de opzegtermijn vrijgesteld bent van prestaties, mag je al bij een andere werkgever aan de slag gaan. Maar let op! Je arbeidsovereenkomst loopt nog altijd voort tijdens deze periode, zodat je (nog) niet kan starten met concurrerende activiteiten.

Einde opzegtermijn

In principe loopt je opzegtermijn af na het verstrijken van de door je werkgever betekende opzegtermijn. Schorsingen zoals ziekte of vakantie kunnen eventueel deze termijn verlengen. Soms wordt overeengekomen dat de vrijstelling van prestaties primeert op deze schorsingen, zodat de opzegtermijn niet wordt verlengd. Maar zulke afspraken kunnen nog niet geldig worden gemaakt op het ogenblik van betekening van de opzeg.

Auteur: Bram Van Goethem | Foto: BelgaImage