‘Vrouwen verdienen beter’ zegt de vakbond

Wereldvrouwendag (8 maart) heeft allerlei mensen geïnspireerd tot acties en initiatieven. De LBC-NVK deed ook mee. Gelijke rechten voor vrouwen en mannen blijven een belangrijke maatschappelijke uitdaging.

Onder het motto ‘Vrouwen verdienen beter’ heeft het ACV op diverse plaatsen actie gevoerd over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Bij Proximus, Tenneco, Punch Powertrain, Bosch, Makro, Familiehulp en Eigen Hulp werden flyers uitgedeeld en fotoshoots georganiseerd.
Hoe groot de loonkloof in jouw onderneming of organisatie is, valt af te leiden uit de economische en financiële informatie en de sociale balans die de ondernemingsraad krijgt.
Wil je meer info over de strijd tegen de loonkloof? Dan heb je zeker iets aan de handige ACV-deurhanger hierover en aan de brochure ‘Pak de loonkloof in je onderneming aan’.

Internationale conventie graag

De actie #MeToo heeft het probleem van seksueel grensoverschrijdend geweld bespreekbaar gemaakt. Ook in het ACV en bij de LBC-NVK wordt er actief op ingezet. We ondersteunen de Europese campagne ‘Safe at home, safe at work’ en de campagnes van het Internationaal Vakverbond en UNI over gender-gebonden geweld op het werk.
We willen dit thema ook op de agenda zetten bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Op 1 maart 2018 ging het ACV op bezoek bij minister Kris Peeters (Werk), om te polsen naar zijn intenties en ambities op dit vlak. Peeters zei dat de federale regering de vraag naar een IAO-conventie en -aanbeveling zal ondersteunen. Op die manier zou er een wettelijk kader moeten worden ontwikkeld voor de strijd tegen gender-gebonden geweld op het werk.

Vrouwen leggen het werk neer

In meer dan 30 landen hebben vrouwen op Wereldvrouwendag symbolisch het werk neergelegd. Zo wilden ze hun onvrede uiten over vrouwonvriendelijk beleid, geweld en alledaags seksisme. Onder het motto ‘Solidariteit is ons wapen’ toonden vrouwen hun verbondenheid over heel de wereld. Je hoefde niet per se te staken om deel te nemen of je steun te betuigen. Je solidariteit tonen kon ook op een creatieve manier: door je die dag in het zwart te kleden, je boodschap te verspreiden via sociale media of de afwezigheidsassistent op te zetten in je e-mail.

Wat feiten en cijfers

  • Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking
  • Vrouwen doen 66% van al het werk
  • Van alle armen op de wereld is 75% vrouw
  • Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw
  • Van alle vluchtelingen op de wereld is 75 % vrouw
  • In België verdienen vrouwen gemiddeld 21% minder dan hun mannelijke collega’s.
    1 op 3 vrouwen wereldwijd heeft te maken met fysiek en/of seksueel geweld.
  • Ook in België hebben vrouwen geregeld te maken met geweld op het werk. Het kan gaan om fysieke agressie maar ook over beledigingen, kwaadsprekerij en misplaatste grapjes.

Auteur: Diane Pardon