Werknemers uit petroleum en chemie vallen voortaan onder ACV BIE

Onze centrale LBC-NVK was jarenlang verantwoordelijk voor de vakbondswerking voor de bedienden in de sectoren petroleum en chemie. Die verantwoordelijkheid wordt per 1 januari 2018 overgedragen aan de collega’s van de centrale ACV Bouw-Industrie-Energie (ACV BIE). Arbeiders, bedienden en kaderleden uit beide sectoren werken syndicaal samen. Dat zal een sterke opvolging door ACV BIE garanderen.

De bedienden en kaderleden die lid en militant waren bij de LBC-NVK hebben de overgang minutieus voorbereid en hebben zich hiervoor dagelijks ingezet. In het verleden werd al nauw syndicaal samengewerkt in de ondernemingen, wat resulteerde in een gezamenlijke aanloop naar het sectoroverleg. Er werden gemeenschappelijke eisenbundels opgesteld, ingediend en onderhandeld in de sector en de bedrijven.
Zo namen deze ACV-militanten en -vakbondssecretarissen het voortouw in de aanloop naar het eengemaakte statuut voor alle werknemers. Een blijk van syndicale moed en toekomstgerichte visie. De samenwerking tussen arbeiders, bedienden en kaderleden versterkt de aanwezigheid van het ACV op de werkvloer en moet leiden tot betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsgroepen.

Koen Zeuwts is een gedreven militant bij Agfa Gevaert. Hij verwoordt het als volgt: “De onderlinge samenwerking kan soms wat olie gebruiken om ze gesmeerd te laten verlopen. Maar ze heeft hoe dan ook als doel om sterk vakbondswerk te realiseren.” ACV BIE kiest sowieso de leuze ‘Syndicaal werk, een sterk merk in de sectoren petroleum en chemie!’.
Onze centrale LBC-NVK wil de circa 1.300 vakbondsmilitanten met groot respect bedanken voor hun dagelijkse inzet en het jarenlange engagement in onze organisatie. De leden uit petroleum en chemie zijn en blijven leden van het grote ACV, en wij danken hen voor hun trouw. ‘Uw job, ons werk’, dat blijft ons algemene motto! We wensen iedereen succes bij de centrale ACV BIE.

Auteur: Veerle Verleyen