Mijn werkgever wil me geen contract van onbepaalde duur
geven en laat me telkens een nieuw contract van bepaalde duur ondertekenen.
Is dat wel wettelijk?

Je werkgever kan je niet telkens opnieuw een contract van bepaalde duur voorleggen. De wet wil immers net verhinderen dat je als werknemer al te lang wordt tewerkgesteld in minder zekere omstandigheden.

Principe

Om die reden wordt bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur vertrokken van het principiële vermoeden dat er al van bij het eerste contract sprake was van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Afwijkingen

De wet vermeldt wel een aantal uitzonderingen op dit principe.
Zo is het toegestaan om maximum vier opeenvolgende arbeidscontracten voor een bepaalde tijd af te sluiten. De duur van deze contracten mag telkens niet minder dan drie maanden zijn en de totale duur van deze opeenvolgende overeenkomsten mag de twee jaar niet overschrijden.
Verder kunnen er met de voorafgaande toestemming van de Inspectie Toezicht Sociale Wetten opeenvolgende overeenkomsten voor een bepaalde tijd worden gesloten. De duur van deze overeenkomsten mag telkens niet minder dan zes maanden zijn en de totale duur van deze opeenvolgende contracten mag de drie jaar niet overschrijden.

Tenslotte is een opeenvolging van contracten ook toegestaan wanneer er tussen de contracten een onderbreking is die te wijten is aan de werknemer; bijvoorbeeld omdat die om persoonlijke redenen niet meteen een nieuw contract wilde afsluiten. Het mag ook als de opeenvolging kan worden gerechtvaardigd door de aard van het werk of door andere gewettigde redenen. Deze afwijking wordt wel strikt opgevat en kan alleen in heel specifieke omstandigheden worden aanvaard.

Sanctie

Wanneer de werkgever geen beroep kan doen op één van de vermelde uitzonderingen, is er in principe sprake van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Je kan dan als werknemer alle rechten claimen die gepaard gaan met dit soort van contract. Meestal zal er discussie ontstaan bij het aflopen van het laatste contract van bepaalde duur om op dat moment nog een opzegvergoeding te vorderen.

Auteur: Bram Van Goethem