‘Onbelast bijverdienen’ stuit op kritiek van sociale partners

De regering-Michel wil een aantal mensen vanaf 2018 de kans geven om jaarlijks 6.000 euro bij te verdienen zonder daarop te worden belast. Maar vakbonden en werkgevers hebben dat plan in de Nationale Arbeidsraad afgekraakt.
De Nationale Arbeidsraad, die adviezen geeft aan de federale regering, was vernietigend. Bonden en werkgevers waarschuwen dat het systeem tot oneerlijke concurrentie zal leiden. Werk dat nu in het gewone arbeidscircuit wordt gedaan, zou kunnen worden doorgeschoven naar de ‘bijverdieners’. In het vrijwilligerswerk vallen ook negatieve effecten te vrezen.
Als het van de regering afhangt, mogen bijverdieners zich bezighouden met verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers en erkende deelplatformen. De Nationale Arbeidsraad wil dat limiteren tot burenhulp en vriendendiensten. Verder zouden de bijverdieners geen activiteit mogen uitoefenen die in het verlengde ligt van hun beroepsactiviteit.
De Nationale Arbeidsraad vroeg om een dialoog met de sociale partners in alle sectoren. Met dit systeem starten op 1 januari 2018 vond ze ‘onhaalbaar’.
Van de christelijke arbeidersbeweging (Beweging.net) kwam er ook ferme kritiek. Zij zegt dat het idee de sociale zekerheid zal ondergraven en jobs kan kosten. Beweging.net vermoedt dat velen niet zullen beseffen dat ze geen pensioenrechten opbouwen door onbelast bij te klussen.
Academici als Frank Vandenbroucke en Bea Cantillon hebben de plannen ook bekritiseerd. “In de voorbije tien jaar heb ik maar zelden een open brief ondertekend. Maar deze keer ben ik echt ongerust”, zo klonk de commentaar van oud-minister Frank Vandenbroucke. In de open brief riepen de academici, samen met Beweging.net en het ziekenfonds CM, op om taken in de zorg te schrappen uit de lijst van klusjes waarmee je een bepaald bedrag per maand onbelast kan bijverdienen.
De ondertekenaars vinden allemaal dat de regering veel te snel wil handelen. Ze vragen om de effecten van de maatregel op het vrijwilligerswerk en op gewone jobs te analyseren. “Dit kan tot een dijkbreuk leiden”, vreest Vandenbroucke.
Ze vinden dat de regering te snel handelt en vragen een analyse van de effecten van de hervorming op het vrijwilligerswerk en de reguliere arbeid. “Zodra mensen geld beginnen te verdienen met dit soort taakjes, is de geest uit de fles en kunnen we niet meer terug.” Het is ook niet denkbeeldig dat er zelfs commerciële digitale platformen zullen ontstaan voor zorgtaken. Willen we dat wel?