Uitbetaling vakbondspremie

SCHEIKUNDE

In de periode van 1 november 2017 tot 31 januari 2018 krijgen de gesyndiceerde bedienden uit de scheikunde hun vakbondspremie. De premie bedraagt 110 euro. Om er recht op te hebben, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Zo moet je in de loop van 2016 gedurende ten minste één maand tewerkgesteld (in dienst) zijn geweest in een onderneming die valt onder het paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid (PC 207). Ook moet je ten laatste op 1 augustus 2017 lid zijn van het ACV en nog altijd aangesloten zijn op het ogenblik van de uitbetaling. In orde zijn met de betaling van de ledenbijdrage is ook vereist.
De premie wordt gestort op de rekening van de rechthebbende. Uitbetaling in speciën of via circulaire cheque is niet mogelijk. De rechthebbende moet zijn of haar attest ingevuld en ondertekend terugsturen naar het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.

VOEDING

Vanaf 3 november 2017 krijgen de gesyndiceerde bedienden uit de voeding hun vakbondspremie. De premie bedraagt maximaal 135 euro. Het precieze bedrag is afhankelijk van het aantal gewerkte dagen en de duur van het lidmaatschap.
Om recht op de vakbondspremie te hebben, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet je tussen 1 april 2016 en 31 maart 2017 minstens elf dagen gewerkt hebben in een onderneming die valt onder het paritair comité voor de bedienden uit de voeding (PC 220). Ook moet je ten laatste op 1 maart 2017 lid zijn van het ACV en nog altijd aangesloten zijn op het ogenblik van de uitbetaling. In orde zijn met de betaling van de ledenbijdrage is ook vereist.
De premie wordt gestort op de rekening van de rechthebbende. Uitbetaling in speciën of via circulaire cheque is niet mogelijk. De rechthebbende moet zijn of haar attest ingevuld en ondertekend terugsturen naar het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.

PETROLEUM

In de sector van de petroleum (paritair comité 211) is er een vakbondspremie van 135 euro.
Om de vakbondspremie in de petroleumsector te krijgen moest je minstens één maand tewerkgesteld (in dienst) zijn in het PC 211 tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016. Zieken en leden in loopbaanonderbreking behouden het recht op de premie.
De betaalperiode loopt tot 30 november 2017. Rechthebbenden moeten minstens 1 maand lid zijn tijdens de uitbetalingsperiode.