SWT’ERS WORDEN SNEL VEROORDEELD
J.G. – GEEL

Op je 17de beginnen te werken en een lange loopbaan als werknemer hebben is blijkbaar genoeg om te worden veroordeeld door de huidige regering en door velen die een andere pensioenregeling hebben; er zijn immers verschillende regelingen in België, de ene al gunstiger dan de andere. De publieke opinie veroordeelt een mens al gauw omdat hij of zij met SWT (brugpensioen) is gegaan. En dan moet je bijna voortdurend in de kranten lezen dat het toch een schande is dat zo’n SWT-systeem bestaat en dat het maar normaal is dat SWT’ers later worden gestraft in hun wettelijk pensioen.
Maar laten we niet vergeten dat het vaak gaat om mensen die een langere loopbaan hebben dan velen die tot hun 65ste aan de slag zijn en dat er enkele tientallen jaren geleden nog meer dan 40 uren per week moest worden gewerkt, met véél minder vakantiedagen dan nu. Ook zaterdagwerk of niet compenseerbare overuren waren toen dikwijls nog ‘normaal’. Heel wat werknemers van toen werkten met hart en ziel voor hun bedrijf, alsof het om hun eigen zaak ging.
Wie met SWT gaat, kan niets meer doen. Opnieuw beginnen te werken bij de vroegere werkgever mag niet. En als je tijdelijk elders gaat werken tegen een lager loon, is het dat loon dat mee telt voor de berekening van je pensioen.
SWT’ers zijn in die zin met handen en voeten gebonden, veroordeeld en gestraft. Maar ook in hun ziel geraakt door een publieke opinie die nét niet durft te zeggen dat je ‘een profiteur bent’.

LEVEN IN ARMOEDE
E.R. – PER E-MAIL

Als bezorgde moeder wil ik graag een hartverscheurende situatie aanklagen. Mijn dochter moet weldra bevallen. Ze was nog maar pas begonnen in een baan als chauffeur in de transportsector. Uiteraard moet ze haar werk nu onderbreken. Voordien had ze een zware depressie waardoor ze enkele maanden op het ziekenfonds moest terugvallen. Met onze hulp kon ze haar rijbewijs C/E behalen. Maar door de zwangerschap moest ze dus haar werk opgeven.
Onze dochter heeft nu een werkloosheidsuitkering van nog geen 900 euro per maand. De vader van haar kindje doet niets, dus moet zij met haar schamele uitkering haar huur (400 euro), gas en elektriciteit (130 euro), de autoverzekering, de brandverzekering en de telefoon zien te betalen. Uiteraard moet ze straks ook haar kindje naar de crèche kunnen brengen, en ook dat kost centen.
Trek alle maandelijkse kosten van haar uitkering af, en er is niets meer over om van te leven. Wie moet straks dokterskosten of de bevalling betalen? Wij hebben haar al die maanden zoveel mogelijk gesteund, maar op een bepaald moment houdt het op natuurlijk.
Waar is dan de welvaartsstaat in België als zovele mensen nog een mensonwaardig bestaan leiden en als zelfs kinderen zijn gedoemd om in armoede op te groeien? Het zou goed zijn als de regering méér zou denken aan de mensen die in armoede leven.

ACTIE GRAAG!

Naam en adres van de briefschrijver zijn bekend bij de redactie.

Ik heb het novembernummer van Ons Recht met veel interesse gelezen. Het is inderdaad zo dat de regering er spijtig genoeg niets van bakt. Alleen hierover berichten volstaat niet: er moet ook actie worden gevoerd! Er moet wel iets gebeuren. Alle mensen in België moeten worden geïnformeerd over de manier waarop we dagelijks worden bedrogen en gepakt door de talloze regeringen waarmee we ‘gezegend’ zijn.
Dit is al vele jaren aan de gang, waar gaat dit ophouden? Ook wie niet meer kan werken, is de dupe van het beleid van al die regeringen. Op zich is het al een schande dat we zoveel regeringen hebben, wat vaak leidt tot besluiteloosheid. Alleen als het erom gaat de gewone man en vrouw te pakken, zijn ze er altijd als de kippen bij.
Zelf ben ik al meer dan 20 jaar invalide. Ik werkte in Nederland en ben daar voor 80% tot 100% afgekeurd. Elk jaar moet ik in België inleveren.
Waar moeten we nu de goeie politici en partijen zoeken? CD&V, Open VLD, N-VA en sp.a zijn allemaal al genoeg aan de macht geweest. De schuldenberg is er alleen maar groter op geworden. Persoonlijk zie ik maar twee alternatieven: Groen en de PVDA.

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.
Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen:
Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
E-mailen kan uiteraard ook:
lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be