Snapshots – Sociale poot van Europa moet veel tastbaarder worden

Duizenden werknemers voerden op 8 november samen actie in Brussel om een vuist te maken voor een socialer Europa. Het ACV was zeer stevig vertegenwoordigd, en ook de andere vakbonden en andere middenveldorganisaties waren op het appèl. ‘Europe Needs a Payrise’ – Europa heeft hogere lonen nodig – was een belangrijke boodschap.
De meeting in Brussel maakte deel uit van een reeks acties in de aanloop naar de Europese top in Göteborg, op 17 november. De Europese Commissie werkt aan een Europese Pijler van Sociale Rechten. Op de Europese top van 17 november in Göteborg werd daarover beslist.
Die pijler van de Europese Commissie bestaat uit een aantal sociale rechten en principes. De Commissie heeft blijkbaar eindelijk begrepen dat de toekomst van Europa afhangt van de sociale uitbouw van Europa. Europa zal sociaal zijn of niet lang meer zijn. Vakbonden, middenveld en vele gewone mensen in Europa zijn het beu te moeten vaststellen dat de Europese constructie tot nu toe in eerste instantie gaat over business, kapitaal en vrije markt.
Voor de vakbonden moet de sociale pijler snel worden afgewerkt en afgekondigd. Tegelijk moet er een actieplan liggen om de mooie woorden om te zetten in daden, wetten en rechten. Betere lonen en een einde stellen aan sociale dumping zijn hierbij cruciaal. Eenzijdig besparen op overheidsdiensten en het overdreven bevoordelen van machtige bedrijven en hun aandeelhouders moeten stoppen in Europa. Europa moet voor en van de mensen worden. Daarom moeten er sociale doelstellingen worden bepaald en behaald. Want Europa moet meer en beter zijn dan koude begrotingscijfertjes. Om de sociale pijler uit te bouwen moet Europa de nodige centen voorzien.
Kijk op www.socialrightsfirst.eu en surf ook naar https://payrise.eu/