Wat onze lezers ervan denken

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen: Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.

E-mailen kan uiteraard ook: lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be.

Ik heb met aandacht het interview met zangeres Slongs Dievanongs gelezen in Ons Recht van oktober. Het stoort mij dat Slongs alle vluchtelingen beschouwt als politieke vluchtelingen of als mensen die een oorlog ontvluchten. Uiteraard zijn er zulke vluchtelingen. Maar een flink deel van de vluchtelingen heeft economische motieven, en dan wordt het al een pak moeilijker om ook die mensen op te vangen en een toekomst te geven. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn om deze mensen lang in een sociaal vangnet te houden, met alle gevolgen van dien voor onze sociale zekerheid.

Slongs doet naar mijn mening nogal sloganeske uitspraken. Jammer is ook dat ze besluit dat ze liever aan de zijlijn staat. Volgens mij moet je juist inspanningen doen om iets te kunnen veranderen. Om dat te doen moet je de middelen gebruiken die de democratie ons geeft om inspraak te hebben.

R.B. – Wijnegem

N.v.d.r.

Het is juist dat niet alle vluchtelingen op de vlucht zijn voor politieke vervolging of oorlog. Wie vanuit economische motieven wegvlucht, doet dit doorgaans wel om te ontkomen aan permanente armoede of miserie. Een begrijpelijke menselijke reflex, die ook velen van ons zouden hebben. Zolang mensen niet op voldoende manieren aan arbeidsmigratie kunnen doen, zullen ze blijven proberen om te migreren als asielzoeker. De praktijk leert dat heel wat erkende asielzoekers niet ‘in een sociaal vangnet blijven hangen’ maar alles doen om te kunnen werken of studeren. Op termijn dragen ze dus vaak bij tot ons sociaal systeem.

Slongs Dievanongs ziet zichzelf geen politica worden, maar ze doet wel degelijk dingen om mee het verschil te maken. Zo engageert ze zich bijvoorbeeld voor dak- en thuisloze jongeren en neemt ze geregeld en bewust deel aan acties van vakbonden en Hart boven Hard. Hopelijk motiveert ze met haar voorbeeld ook anderen om zich mee te engageren en mee te ijveren voor een andere, meer sociale samenleving.

Ik wil even reageren op de actie van het ACV rond het geknoei van de regering met onze pensioenen (www.pensioen-geknoei.be). Mijn pensioen volstaat nog net om de huishuur te betalen. Hoe moet ik verder leven eigenlijk, zonder genoeg geld om eten te kopen, een auto te hebben en de verwarming te betalen?

W.G. – per e-mail

Mijn zonen zijn helemaal weg van het nummer van Ons Recht met Slongs Dievanongs op de cover!

M.B. – per e-mail