Scheikunde

In de periode van 1 november 2017 tot 31 januari 2018 krijgen de gesyndiceerde bedienden uit de scheikunde hun vakbondspremie. De premie bedraagt 110 euro. Om er recht op te hebben, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Zo moet je in de loop van 2016 gedurende ten minste één maand tewerkgesteld (in dienst) zijn geweest in een onderneming die valt onder het paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid (PC 207). Ook moet je ten laatste op 1 augustus 2017 lid zijn van het ACV en nog altijd aangesloten zijn op het ogenblik van de uitbetaling. In orde zijn met de betaling van de ledenbijdrage is ook vereist.

De premie wordt gestort op de rekening van de rechthebbende. Uitbetaling in speciën of via circulaire cheque is niet mogelijk. De rechthebbende moet zijn of haar attest ingevuld en ondertekend terugsturen naar het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.

Opvoedings- en huisvestingsinstellingen

Bij de opvoedings- en huisvestingsinstellingen (paritair comité 319) wordt in de periode van oktober tot december de vakbondspremie van 80 euro uitbetaald aan leden die de voltijdse bijdrage betalen. Wie een verminderde bijdrage betaalt, krijgt een premie van 40 euro.

Van de werkgever heb je bij de loonstrook een lichtblauw formulier gekregen dat dient als attest voor de vakbondspremie. Dit attest moet je bezorgen aan het LBC-NVK-secretariaat in jouw streek.

Om recht te hebben op de vakbondspremie moet je ten laatste op 1 april 2017 lid geworden zijn van de vakbond en betalend lid zijn op 1 oktober 2017 met maximaal 3 maanden bijdrage achterstand. Je moet ook in het refertejaar 2017 minstens één dag hebben gewerkt in een instelling die erkend is door de Vlaamse overheid.

Verzekeraars en verzekeringsmakelaars

Voor de verzekeringsmaatschappijen (paritair comité 306) wordt de vakbondspremie van 40 euro overgeschreven tussen 15 september en 15 november 2017. Wie werkt bij een verzekeringsmakelaar (paritair comité 307) krijgt ook een vakbondspremie.

Om de vakbondspremie te krijgen moet je minstens zes maanden aangesloten zijn bij de LBC-NVK op het ogenblik waarop de vakbondspremie wordt uitbetaald en in orde zijn met de betaling van het lidgeld. Verder moet je minstens zes maanden in de sector hebben gewerkt in 2016.

Vertrek je met brugpensioen of heb je een andere uitstapregeling? Dan blijf je recht hebben op de premie als je in 2016 nog minstens één maand werkte en als je nog altijd lid bent van de LBC-NVK op het ogenblik van de betaling. Wie met tijdkrediet is of arbeidsongeschikt is, blijft recht hebben op de vakbondspremie.

Het enige wat je moet doen is controleren of de gegevens op het premieattest kloppen. Bezorg het ondertekende en eventueel gecorrigeerde attest bij voorkeur aan je LBC-NVK-afgevaardigde.

Banken en spaarbanken

Bij de banken en spaarbanken (paritair comité 310) wordt in de periode van 15 september tot 15 november 2017 de vakbondspremie van 35 euro uitbetaald. Om de vakbondspremie te krijgen moet je minstens zes maanden aangesloten zijn bij de LBC-NVK op het ogenblik waarop de premie wordt uitbetaald. Je moet ook minstens zes maanden in de sector hebben gewerkt in 2016.

Vertrek je met SWT (brugpensioen) of heb je een andere uitstapregeling? Dan blijf je recht hebben op de premie als je in 2016 nog minstens één maand werkte en als je nog in orde bent met de bijdrage op het ogenblik van de betaling. Wie met tijdkrediet is of arbeidsongeschikt is, blijft recht hebben op de vakbondspremie.

Het enige wat je moet doen is controleren of de gegevens op het premieattest kloppen. Bezorg het ondertekende en eventueel gecorrigeerde attest bij voorkeur aan je LBC-NVK-afgevaardigde.

Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

In de centra geestelijke gezondheidszorg, de kinderopvang (uitgezonderd onthaalouders) en de Vlaamse centra voor gezondheid & preventie is er een vakbondspremie van 80 euro voor wie de voltijdse bijdrage betaalt. Wie een verminderde bijdrage betaalt, krijgt een premie van 40 euro. De premie wordt uitbetaald tussen oktober en december 2017.

Van de werkgever heb je bij de loonstrook een crèmekleurig formulier gekregen dat dient als attest voor de vakbondspremie. Dit attest moet je bezorgen aan het LBC-NVK-secretariaat in jouw streek.

Om recht te hebben op de vakbondspremie moet je ten laatste op 1 april 2017 lid zijn geworden van de vakbond en betalend lid zijn op 1 oktober 2017 Je moet ook in het refertejaar 2017 hebben gewerkt in een centrum of dienst erkend door de Vlaamse overheid.