Je mist het bezoek van de controlearts. Kan je werkgever je gewaarborgd loon inhouden?

Vraag van de maand

Als je als werknemer ziek wordt en een medisch getuigschrift voorlegt, wil dat niet zeggen dat je automatisch recht hebt op het gewaarborgd loon. De werkgever mag namelijk de waarachtigheid van de arbeidsongeschiktheid laten controleren door een arts naar zijn keuze.

De werknemer moet alle noodzakelijke maatregelen nemen om een controle mogelijk te maken. Staat de controlearts voor een gesloten deur? Dan zal hij of zij een uitnodiging in de bus stoppen om zo snel mogelijk een afspraak vast te leggen in de praktijk. Een werknemer kan niet weigeren om de controlearts te ontvangen of zich door deze persoon te laten onderzoeken.

De werknemer moet zich ook willen aanbieden op het privékabinet van de controlearts, behalve als de behandelende arts vindt dat de werknemer niet gezond genoeg is om zich te verplaatsen. Verplaatsingskosten die worden gemaakt om bij de controlearts langs te gaan, moeten worden vergoed door de werkgever.

Als een werknemer ziek wordt, moet hij niet alleen een medisch attest voorleggen maar ook aan de werkgever melden waar hij tijdens de hele ziekteperiode verblijft; zo wordt een eventueel bezoek van de controlearts mogelijk gemaakt.

Beschikbaarheidsplicht

Maar wat als je niet thuis bent én als je niet op tijd naar de praktijk van de controlearts kan gaan? Een cao of een arbeidsreglement kan de verplichting opleggen om gedurende een ‘dagdeel’ beschikbaar te zijn voor een controlebezoek aan huis, eventueel op een andere verblijfplaats die wordt meegedeeld aan de werkgever. Er kunnen wel wettelijke redenen zijn om niet thuis of op de aangegeven verblijfplaats te zijn. Zijn die er niet, dan kan de afwezigheid worden beschouwd als het zich onttrekken aan de controle. Voor de werknemer is het dus belangrijk te weten of er iets is geregeld over een ‘beschikbaarheidsplicht’ in verband met een bezoek van de controlearts.

Verder heeft de werkgever de mogelijkheid om de werknemer uit te nodigen voor een controle zolang de arbeidsongeschiktheid duurt. Een controle kan soms ook gebeuren op een zon- of feestdag, als die valt onder het medisch attest.

Gevolgen of sancties

De werknemer kan zich om een geldige reden aan de controle onttrekken, bijvoorbeeld wegens een opname in het ziekenhuis of een bezoek aan de behandelende arts. Als die geldige reden ontbreekt, riskeert hij geen gewaarborgd loon te ontvangen voor de dagen van ongeschiktheid die aan de controle voorafgaan. De werknemer die zijn woning mag verlaten tijdens de arbeidsongeschiktheid is dus best heel voorzichtig en moet er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de wettelijk voorziene medische controle kan plaatsvinden.

Auteur: Charaz El Madiouni