Nieuw federaal akkoord in de federale non-profit!

Volgehouden acties leiden tot doorbraak voor werknemers

Geweldig nieuws voor de federale non-profit! Daar hebben de inspanningen van de vakbond en de achterban voor een nieuw meerjarenakkoord gezorgd. In de Vlaamse non-profit gaat de strijd voor een nieuw akkoord onverminderd voort.

Al meer dan een jaar staat de non-profit op de bres om nieuwe sociale akkoorden te bereiken voor de vele tienduizenden werknemers uit zorg en welzijn. In 2016 legde de LBC-NVK een plan op tafel, zowel bij de federale regering als bij de Vlaamse regering.

Om een sociaal akkoord te bereiken voor de hele non-profit moet worden onderhandeld met beide regeringen, want elk van beide is bevoegd voor delen van zorg en welzijn.

De federale regering gaat over de ziekenhuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en andere gezondheidsdiensten. De Vlaamse regering is bevoegd voor ouderenzorg, revalidatie, gezinszorg, gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn, welzijnswerk, kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, sociale economie en sociaal-cultureel werk.

In beide onderhandelingen bleef het maandenlang oorverdovend stil. Pas nà volgehouden acties kwamen uiteindelijk een onderhandelingskalender en ook een budget op tafel.

Federaal

In oktober is voor de 172.000 werknemers van de federale non-profit na lange onderhandelingen een nieuw sociaal meerjarenakkoord bereikt met de federale regering en de werkgeversorganisaties. Maar het werk is nog niet helemaal af. Om het sociaal akkoord uit te voeren moeten met de werkgeversorganisaties nog cao’s worden gesloten.

Een doorbraak in het sociaal akkoord is de invoering van een nieuwe, moderne functieclassificatie met de opbouw van evenwichtige loonschalen voor alle functies. Een sectorovereenkomst over de loonschalen zorgt vandaag en in de toekomst voor gelijkheid, zekerheid en objectiviteit. Er komt ook een belangrijke budgetverhoging voor het pensioenfonds van de non-profit. En de kwalitatieve afspraken in het sociaal akkoord zijn opmerkelijk. Die gaan bijvoorbeeld over deeltijds werk, vast werk, een arbeidsorganisatie met stabielere en voorzienbare uurroosters, extra jobs om zieke of afwezige werknemers te vervangen. Het akkoord bevat ook een sectoraal kader waarmee elke instelling een beleid zal uitwerken om stress, burn-out, agressie op de werkvloer en andere psychosociale risico’s op het werk aan te pakken.

Vlaams niveau

Voor de bijna 180.000 werknemers van de Vlaamse non-profit is een nieuw sociaal akkoord nog altijd niet in zicht. De besprekingen verlopen traag en stroef. De Vlaamse overheid stelde onlangs een aangepast onderhandelingskader voor. In de komende weken zullen de werkgevers aan de onderhandelingstafel moeten aantonen dat ze eindelijk in staat zijn om serieus te praten en in een veel hogere versnelling te gaan. Voor de LBC-NVK staat het als een paal boven water: een nieuw sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit moet en zal er komen!

Auteur: Mark Selleslach