Meer loon, eenmalige premie en langer tijdkrediet bij verdelers van geneesmiddelen

Werknemers die werken bij groothandelaars en verdelers in geneesmiddelen (paritair comité 321) hebben sinds begin oktober een nieuw sectorakkoord waarop ze kunnen terugvallen. Op diverse punten levert dit akkoord sociale vooruitgang voor de werknemers op. Ons Recht licht er wat punten uit.

De maandelijkse brutolonen worden vanaf 1 januari 2018 verhoogd met 25 euro. De loonsverhoging van 25 euro kan in overleg met de vakbonden op ondernemingsvlak worden omgezet in een ‘evenwaardig voordeel’. Zo is het mogelijk om het bedrag van de maaltijdcheque op te trekken, de groepsverzekering te verbeteren of extra verlofdagen toe te kennen. Voor dit jaar, 2017 dus, krijgen de werknemers een eenmalige premie van 250 euro uitgekeerd. De fietsvergoeding wordt verhoogd naar 0,23 euro per kilometer.

In het sectorakkoord staan afspraken over het gebruik van uitzendarbeid (interims) en de werkafspraken op Kerst- en Oudejaarsavond. Tijdkrediet ‘met motief’ is voortaan mogelijk voor een termijn tot 51 maanden. Er zijn ook afspraken over landingsbanen vanaf 50 en 55 jaar. Op het vlak van de ‘eindeloopbaan’ en SWT (brugpensioen) zullen de mogelijkheden maximaal worden ingevuld. Het gemiddeld aantal opleidingsdagen per jaar wordt verhoogd van 1 naar 2.

Ook fijn nieuws is dat de sociale partners hebben afgesproken om de vakbondspremie te laten stijgen naar 135 euro. Wie deeltijds werkt, krijgt een vakbondspremie van 75 euro.

Auteur: Thomas Beeckmans / Foto: BelgaImage