Tegenwind – Armoede in België sinds 1800

In het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster (Gent) loopt sinds 31 augustus de tentoonstelling ‘Tegenwind. Armoede in België sinds 1800’. Deze tentoonstelling is het resultaat van een intense samenwerking met mensen in armoede. Op hen ligt de klemtoon. Zij nemen dan ook, letterlijk, als eersten het woord en hun stem is regelmatig op de expo te horen.
‘Tegenwind’ vertelt de geschiedenis van armoede in België sinds het begin van de negentiende eeuw. Ze toont hoe armoede zowat alles in het leven beïnvloedt, hoe mensen hun eigen situatie proberen te verbeteren en wat de samenleving doet of kan doen. Verleden en heden – vandaag leeft 1 Belg op 7 in armoede – worden daarbij met elkaar vervlochten. Wat is er veranderd? Waar lijkt vandaag op vroeger? De tentoonstelling behandelt het armoedeprobleem aan de hand van zes thema’s: Geld, Werk, Lichaam, Huis, Gezin en Samenleving.
De expo, die nog loopt tot 26 november, kwam tot stand met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, Welzijnszorg en Cera. Er zijn ook pedagogische dossiers ontwikkeld voor de vakken geschiedenis, cultuurwetenschappen en PAV (project algemene vakken) in de derde graad van het secundair onderwijs. Aansluitend bij een klas- of groepsbezoek kan ook een gesprek worden aangevraagd met een ervaringsdeskundige in armoede.

Waar?
Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
Lange Steenstraat 14, 9000 Gent
Telefoon: 09 / 269 29 10
E-mail: caermersklooster@oost-vlaanderen.be

Meer info:
http://kadoc.kuleuven.be/tentoonstellingen/2017/tt_2017_02_tegenwind