Draagvlak voor ander beleid rond vluchtelingen en migratie

Een nieuwe campagne van 11.11.11 wil de solidariteit met vluchtelingen vergroten. Uit een opiniepeiling bij Nederlandstalige Belgen blijkt dat ze solidair zijn met mensen op de vlucht. Ze zijn ook bezorgd en bekommerd om de vluchtelingenthematiek. Verder zijn ze bereid om te helpen en willen ze dat de politieke wereld actie onderneemt.
“Wij voelen ons hierdoor gesterkt voor onze najaarscampagne in het teken van migratie”, zegt algemeen directeur Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11. “Dikwijls hoor je dat er geen draagvlak bij de bevolking is om vluchtelingen op te vangen. Maar de resultaten van dit onderzoek bevestigen wat we al langer in bredere kringen opvangen. 8 op de 10 Nederlandstalige Belgen vinden het belangrijk om solidariteit te tonen met mensen die het moeilijk hebben en willen vluchtelingen helpen.
Opvallend is dat 57% van de ondervraagden vindt dat politici het migratie-vraagstuk te veel zien als een probleem en te weinig als een positieve uitdaging. Ook vindt bijna 60% dat problemen worden uitvergroot en dat positief nieuws worden onderbelicht. “We moeten met andere woorden het frame veranderen.”, zegt Vanden Berghe.
Tegelijkertijd is er ook bezorgdheid over de manier waarop met vluchtelingen wordt omgegaan. De ondervraagden willen dat er een eind komt aan het sterven van mensen op zee en 82% zegt dat vluchtelingenkampen geen permanente oplossing zijn. Meer dan 3 op 4 Vlamingen is van oordeel dat het beleid meer moet doen om het leven in de vluchtelingenkampen menswaardiger te maken. Van de ondervraagden vindt 73% dat Europa moet voorzien in veilige toegangswegen. Daarnaast vindt 70% dat Europa niet langer een beroep mag doen op regimes die de mensenrechten niet respecteren, wat de jongste tijd meer en meer gebeurt.
Elders in Europa zijn er gelijkaardige bevindingen. Uit onderzoek van het World Economic Forum blijkt dat dat 72,6% van de jonge mensen (18-35 jaar) vluchtelingen verwelkomt in hun land.
11.11.11 voelt zich gesterkt in zijn streven naar een ander beleid. “De vaststellingen tonen aan dat er een draagvlak is voor een beleid dat de fundamentele oorzaken aanpakt, mensenrechten centraal zet en zorgt voor veilige en legale routes zodat vluchtelingen en migranten niet sterven onderweg. Daarnaast vragen mensen dat er op een correcte manier over de uitdagingen wordt gepraat. ”

Lees meer op www.11.be