Cao in luchtvaart regelt meer koopkracht en betere vorming

In paritair comité 315.02 (luchtvaartmaatschappijen) is einde juni een nieuw sectorakkoord bereikt. De werknemers krijgen meer koopkracht, en hun opleidingsmogelijkheden zullen gestaag worden verbeterd. Voor tijdkrediet en SWT zijn de afspraken verlengd. En de vakbondspremie zal worden opgetrokken.

Op het vlak van koopkracht werden de reële brutolonen en baremieke lonen per 1 augustus 2017 met 1,1% verhoogd. Met uitsluiting van de vaste premies weliswaar; de ‘night stops’ vallen bijvoorbeeld niet onder de verhoging. Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI) wordt ook met 1,1% opgetrokken, maar dan met uitsluiting van de jobstudenten. Sinds 1 augustus 2016 bedroeg dit GMMI 1.738,77 euro.
Vakbonden en werkgevers maakten ook betere afspraken op het gebied van vorming. Zo wordt vanaf dit jaar de ‘sectorale opleidingsdoelstelling’ gelegd op gemiddeld 2 dagen opleiding per voltijds equivalent (VTE). Dat is wel te berekenen op sectorniveau. Tegen 2021 moet de doelstelling doorgroeien naar gemiddeld 5 opleidingsdagen per VTE. Het akkoord spreekt van 2 dagen in 2017, 2 dagen in 2018, 3 dagen in 2019, 4 dagen in 2020 en tot slot 5 dagen in 2021.

Educatief verlof

Ook aan het educatief verlof is gedacht. Er wordt een sectorale ‘kadercao’ gesloten over de automatische erkenning van opleidingen die beantwoorden aan de voorwaarden voor betaald educatief verlof. Deze opleidingen worden onmiddellijk erkend door de sociale partners uit de luchtvaart: ‘type rating’ piloten, ‘ab initio’-opleiding voor cabinepersoneel, ‘type rating’ en andere opleidingen voor vliegtuigtechniekers.
Voor tijdkrediet en SWT (brugpensioen) zijn alle mogelijke stelsels verlengd voor 2017 en 2018. Meer details daarover vind je op www.lbc-nvk.be. Je kan uiteraard ook contact opnemen met je vakbondssecretaris.
Een thema dat ook aan bod kwam tijdens de onderhandelingen was de functieclassificatie bij kleinere luchtvaartmaatschappijen. Bonden en werkgevers spraken met elkaar af dat ze zouden voort praten met de ambitie om tegen uiterlijk 31 december 2017 een akkoord te hebben.
En er is nog meer positief nieuws! De vakbondspremie voor onze leden zal worden opgetrokken binnen de maximale marge van het fiscaal vrijgesteld bedrag. Hij kan stijgen tot maximaal 145 euro.

Auteur: Paul Buekenhout

Wil je meer in detail weten wat er is afgesproken in de nieuwe cao voor jouw sector? Surf dan naar www.lbc-nvk.be, klik op Actualiteit en kijk in de rubriek Cao-onderhandelingen.