De onzichtbare kant van het regeringsbeleid

Het pensioendebat woedt in alle heftigheid en veroorzaakt terecht veel commotie. Niet dat de regering-Michel zich daar druk om maakt, want ze breekt langzaam maar almaar driester de sociale bescherming af.

Geef de bevolking het idee dat ‘de pensioenen onbetaalbaar worden’, en je kan ze met gemak verminderen. Overdrijf met wat polariserende voorbeelden en ga zo het fundamentele probleem uit de weg: de té lage wettelijke pensioenen in ons land.
Voorbeelden over ‘een werkloze die meer pensioen krijgt dan een zelfstandige die heel zijn leven werkte’ zetten mensen tegen elkaar op en lossen het probleem niet op.
Deze regering wil ‘de pensioenen hervormen’ door de ene te laten inleveren ten voordele van de andere. Bij het ACV denken we anders over een hervorming.
Wij willen dat er precies méér middelen worden geïnvesteerd in de pensioenen en dat de sociale partners over een hervorming kunnen onderhandelen. Het gaat immers om bijdragen uit de lonen van de werknemers en dus van ons. De donkerblauwe draad doorheen de regeringsaanpak bestaat erin om periodes van ‘inactiviteit’ minder of niet meer gelijk te stellen voor de berekening van het pensioen. Ten voordele van volle loopbanen. Tegelijkertijd wil de regering 290 miljoen euro besparen. Versterk je zo onze wettelijke pensioenen?

Baantjes in de deeleconomie en meer flexi-jobs zullen trouwens leiden tot lagere pensioenen. De impact daarvan is heel reëel maar nu nog niet zichtbaar.
In het Zomerakkoord zit wel meer dat fraai oogt mààr verborgen agenda’s dient. Zo geeft de regering de kans om fiscaal vriendelijk een nieuw soort bonus toe te kennen zonder dit aan te rekenen op de loonmarge van 1,1%. Officieel wil de regering de mensen meer nettoloon gunnen. Maar de verborgen agenda is de ambitie om de vakbonden uit te schakelen bij de loonvorming.
Ondertussen wordt de sociale zekerheid voort ondergraven terwijl die wel de bevolking beschermt bij ontslag, ziekte en pensionering. Wij wensen een volwaardige loonvorming, op basis van collectieve afspraken én met genoeg geld voor de sociale zekerheid.

Dit Zomerakkoord zint ons van géén kanten. De solidariteit wordt onderuit gehaald, sociaal overleg wordt ondermijnd, sociale bescherming wordt afgebouwd en bevolkingsgroepen worden tegen elkaar uitgespeeld.
Samen met het hele ACV zullen we strijdbaar streven naar een versterking van de wettelijke pensioenen, onderhandeld door de sociale partners. Naar een sterke sociale zekerheid die beschermt. En naar een écht toekomstperspectief voor jongeren. We doen dit liefst via overleg maar als het niet anders kan via acties, in de breedst mogelijke betekenis van het woord. U hoort nog van ons. |

Reageer mee via www.pensioengeknoei.be

Auteur: Stefaan Decock, Algemeen Secretaris