Wat onze lezers ervan denken

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen: Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.

E-mailen kan uiteraard ook: lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be.

Weg met de rimpeldagen

Mijn vrouw is logistiek assistente. We zijn allebei 33 jaar oud en hebben een gelukkig gezin. Samen hebben we een dochter van 7 en een zoon van 14. Onze zoon heeft een motorische beperking. Dat vergt een enorme organisatie, en daarom werkt mijn vrouw parttime.

Buitenschoolse opvang voor onze zoon is er niet volledig. Gelukkig biedt het Dominiek Savio Instituut vakantiewerking aan tijdens een deel van de schoolvakanties. Verder moeten we ons behelpen. Mijn vrouw heeft 24 wettelijke verlofdagen. Daardoor moeten we ons letterlijk in duizend bochten wringen om alles geregeld te krijgen. Normaal gezien zouden we niet klagen want het lukt al die tijd wel op die manier. Iedere ouder heeft trouwens dit probleem, we zijn hier zeker niet alleen in.

Toch wil ik de ‘rimpeldagen’ aanklagen. Mensen ouder dan 45 jaar hebben er recht op om hun werk leefbaar te houden. Sommige 55-jarigen hebben 3 rimpeldagen per maand.

Allemaal goed en wel maar zij hebben niet de opvangproblemen die iedere ouder wel heeft.

Tijdens vakantieperiodes heeft familiaal verlof vanzelfsprekend voorrang. Maar tijdens brugdagen in het schooljaar worden rimpeldagen gelijk behandeld.

Door diverse factoren werkt mijn vrouw in een ploeg die minder mensen telt dan normaal. Haar oudere collega’s ziet ze veel minder. Creatief aangevraagde verlofdagen in combinatie met rimpeldagen resulteren in lange verlofperiodes. Die oudere werknemers hebben dus veel minder last van een hogere werkdruk dan mijn vrouw.

Soms zeggen oudere werknemers: ‘Ik heb mijn deel al gedaan, nu is het aan de jongere gasten’. Of ‘Wij hebben de goede tijden nog gekend’.

Mijn vrouw en ik waren blij dat de rimpeldagen op de schop gingen. Ik vind dat deze dagen voor iedereen weg moeten, en wel per direct. Het is sowieso pervers om op één werkvloer verschillende verlofrechten toe te kennen aan mensen die wel hetzelfde werk doen.

Ik vraag om in de toekomst ook rekening te houden met de jongere werknemers. Wil men dat er rimpelloos wordt samengewerkt? Dan moeten de rimpeldagen weg voor iedereen.

F.S. – Westende

N.V.D.R.

De vakbond verdedigt het bestaan van de ADV- of rimpeldagen. Zulke dagen zijn absoluut nodig. ‘Rimpeldagen’ stellen werknemers in staat om het langer vol te houden en komen ook de tevredenheid op het werk ten goede.