Ziekenhuizen, Ouderenzorg, Wijkgezondheidscentra

De vakbondspremie voor werknemers uit de privé-ziekenhuizen, psychiatrie, ouderenzorg en revalidatiecentra (paritair comité 330) bedraagt 90 euro voor leden die een volledige vakbondsbijdrage betalen en 45 euro voor wie de verminderde bijdrage betaalt. De premie wordt overgeschreven tussen 3 augustus en 31 oktober 2017.

Om er recht op te hebben moet je lid zijn van een erkende vakbond sinds 1 oktober 2016 en in orde zijn met de betaling van de ledenbijdrage. Je moet in 2016 minstens één dag effectief gewerkt hebben in de sector; dit geldt ook voor zieken, mensen met loopbaanonderbreking, werkloosheid, brugpensioen enzovoort.

Het tewerkstellingsattest moet worden ondertekend en teruggestuurd naar het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.

Banken en Spaarbanken

Bij de banken en spaarbanken (paritair comité 310) wordt in de periode van 15 september tot 15 november 2017 de vakbondspremie van 35 euro uitbetaald. Om de vakbondspremie te krijgen moet je minstens zes maanden aangesloten zijn bij de LBC-NVK op het ogenblik waarop de premie wordt uitbetaald. Je moet ook minstens zes maanden in de sector hebben gewerkt in 2016.

Vertrek je met brugpensioen of heb je een andere uitstapregeling? Dan blijf je recht hebben op de premie als je in 2016 nog minstens één maand werkte en als je nog in orde bent met de bijdrage op het ogenblik van de betaling. Wie met tijdkrediet is of arbeidsongeschikt is, blijft recht hebben op de vakbondspremie.

Het enige wat je moet doen is controleren of de gegevens op het premieattest kloppen. Bezorg het ondertekende en eventueel gecorrigeerde attest bij voorkeur aan je LBC-NVK-afgevaardigde.

Verzekeraars en verzekeringsmakelaars

Voor de verzekeringsmaatschappijen (paritair comité 306) wordt de vakbondspremie overgeschreven tussen 15 september en 15 november 2017. Wie werkt bij een verzekeringsmakelaar (paritair comité 307) krijgt ook een vakbondspremie.

Om de vakbondspremie te krijgen moet je minstens zes maanden aangesloten zijn bij de LBC-NVK op het ogenblik waarop de vakbondspremie wordt uitbetaald en in orde zijn met de betaling van het lidgeld. Verder moet je minstens zes maanden in de sector hebben gewerkt in 2016.

Vertrek je met SWT (brugpensioen) of heb je een andere uitstapregeling? Dan blijf je recht hebben op de premie als je in 2016 nog minstens één maand werkte en als je nog altijd lid bent van de LBC-NVK op het ogenblik van de betaling. Wie met tijdkrediet is of arbeidsongeschikt is, blijft recht hebben op de vakbondspremie.

Het enige wat je moet doen is controleren of de gegevens op het premieattest kloppen. Bezorg het ondertekende en eventueel gecorrigeerde attest bij voorkeur aan je LBC-NVK-afgevaardigde.

Nog meer vakbondspremies

Voor de openbare kredietinstellingen of OKI’s (paritair comité 325) is er ook een vakbondspremie. Die wordt uitbetaald tussen 15 september en 15 november 2017.