Vredesweek wijst polarisatie af en kiest voor liefdevol verzet

Van 21 september tot 2 oktober 2017 vindt op initiatief van Pax Christi Vlaanderen de 28ste Vlaamse Vredesweek plaats. De campagne richt onder het motto ‘Radicaal Samen #LiefdevolVerzet’ de blik op de eigen samenleving. Naar jaarlijkse traditie wordt de thematiek gedragen door een breed netwerk van samenwerkende organisaties en poltieke bewegingen. Ook jouw vakbond LBC-NVK en Beweging.net steunen de campagne.

Vanwaar die nood aan liefdevol verzet? De toenemende polarisatie stelt ons vandaag voor een grote uitdaging. Door een positief en inspirerend verhaal te brengen, wilt de Vredesweek tegen de stroom invaren. Daarom wordt radicaal de kaart getrokken van de liefde. Liefde is hierbij een inspiratiebron, ze maakt het mogelijk om bruggen te bouwen en zo samen op te komen voor een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving.

Liefde is een krachtige bron van
verandering. Een kracht die in ons allen zit,
iedereen wordt geraakt door liefde.
Ongeacht kleur, religie, cultuur of land van
herkomst. Liefde overstijgt alles.
Ook angst.

Bleri Lleshi,
Liefde in tijden van angst

De doelstelling van de Vredesweek-coalitie is om een almaar bitser klinkend discours te kenteren. Vanuit liefde zet de campagne zich af tegen het groeiend wij-zij-denken en wordt opgeroepen om constructief samen te werken.

Hou zeker de kalender op vredesweek.be in het oog en schrijf alvast het startevenement, de Staten-Generaal van de Liefde op 21 september in je agenda. Afspraak tijdens de 28ste Vredesweek, van 21 september, Internationale Dag van de Vrede, tot 2 oktober 2017, Internationale Dag van de Geweldloosheid!

Lees meer op www.vredesweek.be

Auteur: