Staalsector verlengt afspraken over SWT en tijdkrediet

Koopkracht wordt geregeld op bedrijfsniveau

In de staalsector (paritair comité 210) hebben de vakbonden op 9 juni een akkoord voor de bedienden ondertekend met het Staalindustrie Verbond, de werkgeversvereniging. Het gaat om een kader-
akkoord. De volgende en belangrijkste stap moet in de ondernemingen zelf worden gezet.

Op bedrijfsniveau zullen vakbonden en directies onderhandelen over bedrijfsakkoorden voor de periode 2017-2018. Pas wanneer die akkoorden er liggen, weten de bedienden uit de staalbedrijven wat er in hun onderneming is geregeld rond de koopkracht en sommige andere kwesties.

In het sectorakkoord staat dat de SWT-stelsels lange loopbaan, nachtarbeid en zware beroepen worden verlengd (brugpensioen). Landingsbanen op 55 jaar, met 35 jaar beroepsverleden, worden mogelijk. Ook de afspraken over tijdkrediet worden verlengd. En er zijn betere afspraken gemaakt op het vlak van opleidingen, werkzekerheid en sociaal overleg.

Op sectorniveau worden werkgroepen opgericht om te werken rond thema’s zoals langere loopbanen en structurele aanpassingen (denk aan onderaanneming of outsourcing). Er wordt ook geïnventariseerd welke verschillen er zijn tussen arbeiders en bedienden.

Koopkracht

Anders dan in andere bedrijfstakken wordt in de sectorale cao voor de staalindustrie niet gesproken over de koopkracht. De vakbonden hadden dat graag anders gezien. Maar deze situatie is typerend voor de staalsector. De staalondernemingen, meestal grote bedrijven, willen vrij kunnen onderhandelen over de 1,1 procent extra koopkracht die eerder dit jaar werd aangekondigd in het interprofessioneel akkoord (IPA). Ze willen niet dat hun werkgeversorganisatie hierover onderhandelt. Zolang er in de bedrijven ook effectief goede cao’s worden afgesloten, aanvaarden de bonden deze manier van werken.

In het grootste bedrijf uit de sector, ArcelorMittal Gent, is in juni al een cao bereikt. Op het vlak van koopkracht staat daarin dat de lonen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 worden opgetrokken met 1,1 procent. Het maximum uit het IPA dus. De andere staalbedrijven kunnen zich spiegelen aan dit akkoord.

Auteur: Swat Clerinx