Meer loon en hogere vakbondspremie in papiersectoren

De protocolakkoorden in de papiersectoren (paritair comité 221 ‘Papiernijverheid’ en paritair comité 222 ‘Papierverwerking’) dateren al van mei. In beide sectoren werd voor de tweede keer samen met de arbeiders onderhandeld. Het resultaat was opnieuw een gemeenschappelijke cao voor arbeiders en bedienden.

Voor de papiernijverheid (PC 221) wordt traditioneel een kadercao afgesloten met de mogelijkheid om de sectorcao om te zetten op bedrijfsniveau. De bedrijven hebben tot 31 december 2017 de tijd om de loonmarge van 1,1% vrij in te vullen. Bij gebrek aan een cao worden de reële brutolonen verhoogd met 1,1% vanaf 1 januari 2018.

Voor de papierverwerking (PC 222) wordt de 1,1% op een andere manier gerealiseerd. Ondernemingen waar er geen verschillen bestaan tussen arbeiders en bedienden op het vlak van groepsverzekeringen of andere extralegale voordelen kunnen een bedrijfsakkoord afsluiten binnen de grenzen van de loonnorm. Bij gebrek aan een akkoord op 31 december 2017 worden hier ook per 1 januari 2018 de reële brutolonen verhoogd met 1,1%. In ondernemingen waar er verschillen bestaan tussen arbeiders en bedienden wordt 0,3% van de loonnorm gereserveerd om te harmoniseren. De 0,8% kan daar vrij worden ingevuld.

Alle mogelijke systemen van SWT (lange loopbaan, zware beroepen en nachtarbeid) werden in beide sectoren opnieuw verlengd met twee jaar. In de papiersectoren worden verder ‘landingsbanen’ op 55 jaar mogelijk (met 35 jaar beroepsloopbaan).

De sectoren willen ook bijzondere aandacht geven aan het thema ‘werkbaar werk’. In de papierverwerking zullen op dit vlak proefprojecten worden uitgewerkt, na bespreking in het paritair comité. Deze projecten zullen worden gesubsidieerd door het Fonds voor Bestaanszekerheid. Hopelijk zal dit resulteren in goede voorbeelden die kunnen worden uitgebreid naar de hele sector. Een grote uitdaging én verantwoordelijkheid voor de bedrijven.

Voor de papiernijverheid wordt de vakbondspremie verhoogd naar 135 euro voor 2017 en naar 145 euro van zodra de wettelijke basis hiervoor bestaat. Voor de papierverwerking wordt de vakbondspremie verhoogd naar 100 euro voor 2017. |

Auteur: Frank De Vos