Meer koopkracht voor werknemers uit grootdistributie

Uitbreiding van tijdkrediet voor ‘zorgmotieven’

Na stevige onderhandelingen is er ook in de grootdistributie – de paritaire comités 202, 311 en 312 – een sectorakkoord bereikt. Het akkoord tussen werkgevers en vakbonden slaat op alle werknemers in winkels die door winkelketens zelf worden uitgebaat. De koopkracht van de werknemers wordt verbeterd, en ook op het vlak van tijdkrediet is er vooruitgang.

De lonen, de loonbarema’s en het gewaarborgd minimum maandinkomen zijn dankzij het akkoord sinds 1 juli 2017 met 25 euro bruto opgetrokken. Voor deeltijdse werknemers is er een aangepaste verhoging. In december 2017 wordt een eenmalige premie van 70 euro bruto uitgekeerd aan alle werknemers die in dienst waren op 30 november van dit jaar. Ook hier wordt het bedrag aangepast voor wie deeltijds in dienst is.

Tijdkrediet opnemen is niet meer mogelijk zonder motief, een gevolg van een keuze die de politiek spijtig genoeg maakte. Maar in de grootdistributie slaagden de bonden er wel in om voor tijdkrediet met motief vooruitgang te boeken: voor ‘zorgmotieven’ wordt het tijdkrediet uitgebreid tot 51 maanden. Dit kan gaan om de zorg voor een gehandicapt kind tot 21 jaar, voor een minderjarig kind dat ernstig ziek is, een kind tot 8 jaar of een gezins- of familielid dat zwaar ziek is. Het kan ook gaan om palliatieve zorg. Wie een opleiding wil volgen, kan in het beste geval 36 maanden tijdkrediet krijgen, overeenkomstig het maximum dat interprofessioneel is afgesproken.

De vakbonden uit de grootdistributie kregen wel gedaan dat werknemers hun tijdkrediet – voor zorg of voor een opleiding – voltijds, halftijds of 1/5 kunnen opnemen. Niet-uitvoerend personeel kan alleen voltijds tijdkrediet opnemen; andere formules zijn alleen mogelijk als de werkgever hiermee akkoord is.

De landingsbanen voor 55-plussers en de maatregelen voor bedrijven in moeilijkheden of herstructurering worden verlengd. Vanaf 2018 zal niet-uitvoerend personeel ook zijn prestaties kunnen verminderen met 1/5 in het kader van een landingsbaan, maar dat is niet mogelijk voor winkelmanagers.

In het sectorakkoord staan ook afspraken over SWT (brugpensioen). De afspraken over de kosten voor kinderopvang – voor kinderen tussen 0 en 3 jaar – zijn verbeterd.

In 2017 en 2018 zullen bonden en werkgevers ook werkgroepen oprichten om te discussiëren over opleidingen, de evolutie van de beroepen, werkbaar werk, veiligheid in de winkels, de herinschakeling van langdurig zieke collega’s en andere onderwerpen.

Auteur: Chris Van Droogenbroeck | Foto: Danël Rys