Koopkracht maximaal ingevuld in petroleumsector

Dreigen met staken loont

De onderhandelingen in de petroleumsector liepen aanvankelijk niet zo vlot. Vandaar dat er een stakingsaanzegging werd ingediend. Na die stakingsaanzegging en de voorbereiding van sectorale acties klopte de Belgische petroleumfederatie aan bij de vakbonden om nog voor de eerste acties een voorakkoord trachten te bereiken. Na lange onderhandelingen kwam het inderdaad tot een ‘gemeenschappelijk voorstel’ van vakbonden en werkgevers. Dreigen met staken loont dus.

Alle leden in de ondernemingen konden over het voorstel stemmen. De tekst werd met een ruime meerderheid goedgekeurd. Ons Recht schetst even de grote lijnen van het akkoord voor 2017 en 2018.

Koopkracht

De barema’s en de effectieve lonen van de arbeiders en baremieke bedienden worden vanaf 1 januari 2017 verhoogd met 1,1 procent. Na enkele jaren onderbreking knopen we weer aan bij de gewoonte om loonsverhogingen in de sector met terugwerkende kracht toe te kennen. Voor kaderleden wordt aanbevolen om de koopkrachtverhoging om te zetten naar werknemers met een kaderfunctie. Er is ook de aanbeveling om te waken over een minimale afstand tussen het kadersalaris en de hoogste onderliggende baremieke schaal.

Menswaardig werk

Voor oudere werknemers die van ‘shift’ naar ‘dag’ overgaan worden de ploegenpremies nog gedurende een bepaalde periode door de werkgever doorbetaald. Dit kan oplopen tot de ploegenpremies van 16 maanden voor wie de overgang maakt op 59 jaar met 10 jaar anciënniteit.

Aanvullend pensioen

In de sector bestond er voor de arbeiders al lang een sectoraal minimumkader voor aanvullend pensioen. Dit systeem wordt nu ook op de bedienden toegepast. Zo is er een volledige harmonisering in de sector op het vlak van aanvullende pensioenen.

Tijdkrediet

Alle mogelijke systemen voor tijdkrediet en ‘eindeloopbaan’ worden maximaal ingevuld in de sector. Verder lukte het om het ‘tijdkrediet zonder motief’ weer mogelijk te maken in de petroleum onder de naam ‘ongemotiveerde afwezigheid’.

SWT (vroeger: brugpensioen)

Alle bestaande SWT-stelsels worden maximaal verlengd tot minstens 31 december 2018. Zodra het wettelijke kader er is, worden ze verlengd tot 30 juni 2019. De leeftijdsgrens voor SWT bij lange loopbanen en shiftarbeid wordt op 1 januari 2018 verhoogd naar 59 jaar, zoals wettelijk verplicht is.

Vorming

Op ondernemingsniveau wordt een collectief opleidingskrediet gerealiseerd van 4 dagen per werknemer (voltijds equivalent).

Nog fijn nieuws is dat de vakbondspremie wordt opgetrokken zodra de ministerraad de wettelijke grens zal hebben verhoogd.

Het volledige akkoord lees je op www.lbc-nvk.be.

Auteur: Rik Van Reeth | Foto: BelgaImage