Bedienden metaal krijgen 1,1 procent meer loon

Sectorale minima stijgen met 50 euro

Na jaren van loonstop en een indexsprong zijn de lonen in de metaalsector op 1 juli 2017 met 1,1 procent verhoogd. De sectorale minimum maandlonen stijgen met 50 euro. Dat hebben de bediendebonden en de werkgeversvereniging Agoria afgesproken in de nieuwe sectorale cao.

Voortaan heb je ook recht op een pro rata eindejaarspremie wanneer je zelf ontslag neemt. De werkgeverstoeslag per dag tijdelijke werkloosheid stijgt met 5 procent.

Het recht op voltijds of halftijds tijdkrediet wordt uitgebreid naar 36 maanden voor opleiding en 51 maanden met zorgmotief. Een landingsbaan met 1/5 loopbaanvermindering kan vanaf 55 jaar als je 35 jaar beroepsloopbaan hebt. Vanaf 50 jaar en na 28 jaar beroepsloopbaan ook nog, maar dan zonder onderbrekingsuitkering want die is door de regering afgeschaft!

Vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018 kan je – binnen de wettelijke loopbaanvoorwaarden – in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of brugpensioen) stappen.

Het individueel recht op beroepsopleiding van 1 dag per kalenderjaar wordt voor onbepaalde duur verlengd. En er komt een groeipad naar gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar per voltijdse werknemer tegen 2020.

Kaderleden kunnen spijtig genoeg nog altijd worden uitgesloten van het recht op collectief onderhandelen via de vakbondsafvaardiging. Al is er perspectief op een open debat hierover. Onbegrijpelijk is dat de werkgevers niet willen weten van een sectoraal kader voor telewerk, het ‘recht op (digitale) onbereikbaarheid’ en een beperking van tijdelijke contracten.

Meer info lees je op www.lbc-nvk.be

Auteur: Philippe Bervoets | Foto: BelgaImage