Brutolonen PC 200 stijgen op 1 oktober met 1,1 procent

Betere afspraken rond tijdkrediet en vorming

Het akkoord in het Aanvullend Paritair Comité (PC 200) gaat vooral over méér koopkracht voor meer dan 420.000 bedienden en betere afspraken over tijdkrediet en vorming. In PC 200 vind je bijvoorbeeld de bedienden van callcenters, uitzendbureaus, IT-bedrijven, reisbureaus, consultancyfirma’s, drukkerijen, uitgeverijen en de bouw.

Vanaf 1 oktober moeten alle brutolonen worden verhoogd met 1,1 procent. Als je boven het sectorbarema wordt betaald, kan de werkgever ervoor kiezen om deze loonsverhoging om te zetten in een ‘gelijkwaardig voordeel’, als de vakbondsafvaardiging akkoord is. Is er geen vakbondsafvaardiging dan moet de werkgever ten laatste in oktober schriftelijk en individueel meedelen hoe hij de loonsverhoging zal realiseren. In elk geval moet de omzetting overeenkomen met de waarde van 1,1 procent voor elke werknemer. Als LBC-NVK beklemtonen we graag hoe belangrijk het is dat de brutolonen stijgen: dit is gunstig voor de rechten in de sociale zekerheid die je als werknemer opbouwt.

Vanaf nu wordt het mogelijk om gedurende 51 maanden halftijds of voltijds tijdkrediet te nemen om zorg te geven. Op voorwaarde dat je minstens 5 jaar dienst hebt bij je werkgever. Voor wie minder anciënniteit heeft blijft het recht op 24 maanden gelden.

Minder werken

Heb je 2 jaar anciënniteit en ben je minstens 55 jaar oud of heb je 35 jaar loopbaan achter de rug? Werkte je in een erkend zwaar beroep? Of draaide je 20 jaar lang mee in een regime met nachtwerk? Dan is het mogelijk om je loopbaan met 1/5 te verminderen tot aan het pensioen. In dat geval krijg je ook een maandelijkse premie van zo’n 70 euro van het sociaal fonds. Het wordt nu ook mogelijk om tegen dezelfde voorwaarden over te stappen naar een halftijdse loopbaanvermindering; maar dan keert het sociaal fonds geen premie uit.

Ook voor de uitzonderingsstelsels SWT (brugpensioen) is een akkoord bereikt: SWT blijft mogelijk vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018 voor wie een lange loopbaan van 40 jaar heeft, gewerkt heeft in een zwaar beroep of 20 jaar nachtwerk heeft gedaan.

Het loonplafond voor de terugbetaling van de woon-werkverplaatsingen met privévervoer wordt verhoogd naars 27.750 euro per jaar.

Ook in 2018 heb je als werknemer in PC 200 recht op 2 dagen vorming tijdens de werkuren. De werkgever kan hiervoor een vormingsplan opstellen en registreren bij het sociaal fonds. Ook blijf je recht hebben op 1 dag opleiding buiten de werkuren, te kiezen uit het aanbod van CEVORA. Stelt de werkgever je geen opleidingsdagen voor? Dan mag je 2 dagen vrijaf nemen om zelf je opleidingskeuze in te vullen. Meer info vind je op www.cevora.be

Een paritaire werkgroep zal zich ook buigen over een nieuw opleidingsmodel voor de sector vanaf 2019. Vakbonden en werkgevers zullen zoeken naar een aangepast aanbod, meer opleidingsmogelijkheden en een duidelijker procedure.

Auteur: Jeroen Vandamme | Foto:  BelgaImage