Ook bedienden in voeding gaan erop vooruit

Voor de bedienden uit de voedingsindustrie is er ook een nieuw sectorakkoord, dat geldt voor 2017 en 2018. Ze winnen 1,1 procent aan koopkracht, in overeenstemming met het Interprofessioneel akkoord (IPA) van eerder dit jaar.

De teksten van het nieuwe sectorakkoord in de voeding werden ondertekend op 19 juni. Het akkoord bevat een aantal punten waarover afspraken werden gemaakt na diverse onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers (Fevia).

Wat zit er precies in?
  • 0,9 procent loonsverhoging op 1 juli 2017
  • Een eenmalige premie van 0,2 procent op het loon van 2017
  • Vanaf 1 januari 2018 een verhoging van het sectorpensioenfonds (Alimento) van 1 naar 1,25 procent of 0,2 procent loonsverhoging
  • Een individueel recht op vorming gedurende 2 dagen per jaar vanaf 2018
  • Een maximale invulling van tijdkrediet, landingsbanen en SWT (vroeger: brugpensioen)
  • Een verhoging van de vakbondspremie naar 145 euro zodra dit fiscaal mogelijk is
  • Een verbetering van de eindeloopbaandagen voor 60-plussers met 10 jaar anci├źnniteit: 5 dagen waarvan er 2 niet te cumuleren zijn met bestaande extralegale verlofdagen

In veel bedrijven met een vakbondsafvaardiging volgen na de zomer nog onderhandelingen om dit akkoord voort te verbeteren. Zo werden bij Coca-Cola bovenop het sectorakkoord nog extra eindeloopbaandagen ingevoerd en werd een cao 90 (loonbonus) verbeterd.

Als er een vakbondsafvaardiging is in de onderneming, moet er ook een cao worden afgesloten met punten op het vlak van werkbaar werk. Zo werd bij het bedrijf Chillfis een ergonomiescan afgesproken; er zal daar ook naar oplossingen voor de hoge werkdruk worden gezocht

Auteur: Karin Schaerlaekens