Betaald educatief verlof: wees er op tijd bij!

Individueel recht om vorming te volgen

Betaald educatief verlof is een individueel recht op vorming voor werknemers uit de privésector en contractuelen van overheidsbedrijven. Dankzij dit recht mag je afwezig zijn op het werk om vorming te volgen of om je bij te scholen, zodat het gemakkelijker is om werk, opleiding en privéleven met elkaar te verzoenen.

In 2015 maakten ruim 40.000 mensen gebruik van betaald educatief verlof voor een bedrag van in totaal zo’n 60 miljoen euro.

Je kiest zelf welke opleiding je volgt, zolang zij maar erkend is en het om een beroepsopleiding of een algemene opleiding gaat van ten minste 32 lesuren per jaar. Opleidingen in het volwassenenonderwijs, het kunstonderwijs, het hoger onderwijs, de basiseducatie of voor knelpuntberoepen komen in aanmerking. Je mag dan afwezig zijn op je werk gedurende het aantal uren dat overeenstemt met de lesuren. Afhankelijk van het type opleiding mag je 80 tot 180 uur per schooljaar afwezig zijn.

Je werkgever mag het betaald educatief verlof niet weigeren, maar moet wel instemmen met de planning ervan: je betaald educatief verlof moet passen binnen de arbeidsorganisatie. In de regel wordt dit geregeld door de ondernemingsraad of in overleg met de vakbondsafvaardiging.

Tijdens je afwezigheid behoud je het normale loon, eventueel beperkt tot een bepaald bedrag (2.815 euro). Ligt je brutoloon boven dit bedrag, dan kan je dus minder loon krijgen voor de uren dat je betaald educatief verlof opneemt.

Naast inkomenszekerheid biedt betaald educatief verlof jobzekerheid. Van zodra je het aanvraagt, ben je beschermd tegen ontslag tot aan het eind van de opleiding. Je kunt dan alleen worden ontslagen om redenen die niet met het betaald educatief verlof te maken hebben en de werkgever moet dit bewijzen.

Belangrijk is dat je het betaald educatief verlof op tijd aanvraagt bij je werkgever, ten laatste op 31 oktober voor opleidingen die per schooljaar worden georganiseerd. Bij je aanvraag vroeg je een inschrijvingsbewijs dat de onderwijsinstelling aflevert. Doe het nu!

Meer informatie over het betaald educatief verlof vind je in de ACV-brochure ‘Opleiding voor werknemers en werkzoekenden’ en ook op deze website . De ACV-brochure kan je vinden in de ACV-dienstencentra en op de secretariaten van de LBC-NVK.
Klik hier voor de adressen

Auteur: Peter Bakema | Foto: BelgaImage