Regel van drie zet je op weg

Met de regel van drie van Ons Recht zet je al een stap vooruit tijdens je jobstudentenwerk. De informatie in dit artikel schetst de grote lijnen en zwijgt over de uitzonderingsgevallen.

475 uren?

Met een studentencontract mag je het volledige kalenderjaar werken. Studentenarbeid is dus niet beperkt tot vakantiewerk in de zomermaanden. Elke student krijgt een individuele teller van 475 uren. Langer werken mag zeker! Deze teller kan je consulteren via www.studentatwork.be.

Gedurende de eerste 475 uren wordt van je loon als jobstudent 2,71% aan socialezekerheidsbijdrage afgehouden. Je moet wel zijn aangeworven met een ‘overeenkomst voor tewerkstelling van studenten’. Werk je meer dan 475 uren? Dan wordt de normale sociale zekerheidsbijdrage van je loon afgehouden (13,07%) met als gevolg dat je vakantierechten opbouwt.

Elk kalenderjaar wordt de teller weer op nul gezet. Het is de taak van de werkgever om de juiste bijdrage af te houden. Feestdagen tijdens de tewerkstellingsperiode tellen mee voor je uren.

Werk je in de horeca, dan krijg je er nog 50 dagen bij via een horeca@workteller. Sinds 2017 kan je zelf vrij kiezen tussen een tewerkstelling voor jobstudenten of via de horeca@workteller. Via deze teller betaal je normale sociale bijdragen op een lager forfaitair bedrag.

Ga je soms aan de slag als speelpleinmonitor met vrijwilligersvergoeding? Zolang je dit maximum 25 dagen per kalenderjaar doet, hoef je hier geen sociale zekerheidsbijdrage voor te betalen. Het is dus perfect mogelijk om 25 dagen lang speelpleinmonitor te zijn én 475 uren te werken met een studentenovereenkomst.

Belastingen?

Om thuis fiscaal ten laste te kunnen zijn, geldt voor het kind een maximumbedrag aan eigen inkomsten (netto bestaansmiddelen). Voor het inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) gaat het om deze netto bestaansmiddelen: voor een kind van een gehuwd koppel 3.200 euro en voor een kind van een alleenstaande 4.620 euro. Wanneer die maxima worden overschreden, is het kind niet langer fiscaal ten laste en betalen de ouders hierdoor meer belastingen. Meer uitleg rond berekening netto belastbaar inkomen, alimentatiegeld kan je terugvinden op www.acv-enter.be.

Zelf moet een jobstudent belastingen betalen wanneer zijn netto bestaansmiddelen op jaarbasis hoger liggen dan 7.570 euro (bruto 10.345,84 euro).

Kinderbijslag?

Als de jobstudent nog geen 18 jaar oud is, dan heeft hij een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin hij 18 jaar wordt.

Tussen twee studie-of academiejaren mag je als jobstudent de hele zomervakantie (juli, augustus en september) werken zonder uur- en inkomstenbeperking. Gedurende het academiejaar mag je maximaal 240 uren per kwartaal werken als je je kinderbijslag wil behouden.

Gedaan met school eind juni 2017? Je behoudt het recht op kinderbijslag tijdens de laatste zomervakantie, als je tijdens de zomervakantie minder dan 240 uren werkt. Voor studenten uit het secundair onderwijs loopt de vakantie tot 1 september. Voor studenten uit het hoger onderwijs loopt de vakantie tot 1 oktober.

Je stopt met school al tijdens het schooljaar? Je kan niet meer tijdens je beroepsinschakelingstijd werken tegen verlaagde sociale zekerheidsbijdragen. Ook niet tijdens de zomermaanden in datzelfde jaar. Vergeet niet het kinderbijslagfonds op de hoogte te brengen.

Proefperiode van 3 dagen

Een arbeidscontract voor studenten is een contract van maximum 12 maanden en heeft een proefperiode. Tijdens de proefperiode kunnen student en werkgever een duidelijk zicht krijgen op de wederzijdse verwachtingen. De duur van de proefperiode bedraagt 3 werkdagen. Tijdens deze 3 werkdagen kan de jobstudent of de werkgever het contract direct beëindigen. |

Meer informatie vind je op www.acv-enter.be. Aanraders zijn ook de ACV-folders ‘Lonend studentenwerk’ en ‘Gids voor schoolverlaters’.

Auteur: Elke Oeyen