Standpunt – Slecht rapport voor de regering

Lippendienst in de media, politieke arrogantie of een rondje ideologisch pesten? Je mag zelf kiezen maar deze regering moet haar engagement om het sociaal overleg te respecteren en uit te voeren nakomen.

Vanuit de Groep van 10 – het hoogste overleg tussen werkgevers en vakbonden – werden drie brieven gestuurd naar de regering. In het interprofessioneel akkoord (IPA) hebben vakbonden en werkgevers afspraken gemaakt over de verdeling van de welvaartsenveloppe, waarin al zwaar was gesnoeid door de besparingsmaatregelen. De G10 stelde een verhoging van de minimumpensioenen voor met respectievelijk 1% en 1,7%, voor zowel de volledige als de onvolledige loopbanen en dit met ingang van 1 september 2017. Bedoeling was de ongelijkheid weg te werken voor de berekening van de minima. Alleen, de ultra-liberale minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR) slaagt er eens te meer in om dit straal te negeren en de ongelijkheid te behouden.

Vakbonden en werkgevers maakten ook gezamenlijke adviezen en voorstellen over de ecocheques en het mobiliteitsbudget. Maar de regering-Michel geeft vrije baan aan parlementaire initiatieven die haaks staan op de bedoelingen van de sociale partners en telkens opnieuw mechanismen willen invoeren waarbij looncomponenten in nettoloon worden omgezet. Zo hol je onze sociale zekerheid systematisch uit. Wie onze sociale zekerheid nog minder inkomsten toebedeelt, vergroot de druk om te besparen en dus om sociale bescherming af te bouwen; het adagio van N-VA en Open VLD!

Wij eisen dat de regering de resultaten van het sociaal overleg respecteert.

De minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), heeft ook post gekregen. De sociale partners vroegen meer tijd om sereen te kunnen praten over de herstructureringen in bedrijven en een ‘update’ van de Wet Renault. Peeters kreeg de uitdrukkelijke vraag om geen wetgevende initiatieven te nemen zolang vakbonden en werkgevers met elkaar overleggen.

In juni is het de tijd van de rapporten. De vakbonden schreven het rapport van deze regering. In alle vakken is ze glorieus gebuisd. De vakbonden voeren nu samen een campagne om werk te maken van een andere politiek die sociaal zwakkeren niet criminaliseert, mensen meer inkomen geeft en onze fiscaliteit rechtvaardiger maakt. Ook de rijkste bevolkingslaag moet bijdragen volgens draagkracht.

Onderteken je mee het rapport van de regering-Michel op www.hetgroterapport.be? Er zijn al massaal handtekeningen ingezameld. Michel en zijn ploeg krijgen hun rapport voor de start van de grote vakantie.

Het moet anders, en de LBC-NVK – die dit jaar al 125 jaar bestaat! – zal systematisch alle onrechtvaardigheid blijven bestrijden, samen met het hele ACV en de andere vakbonden.

Auteur: Stefaan Decock, Algemeen Secretaris