Gestopt met school of bijna afgestudeerd? Wat nu?

Inschrijving bij VDAB, controle en registratie bij ACV

Als je afstudeert moet je je zo snel mogelijk (online) inschrijven als werkzoekende bij de VDAB (www.vdab.be). Als je in het Brussels hoofdstedelijk gewest woont, is dat in één van de drie werkwinkels bij Actiris (www.actiris.be). Vergeet niet je inschrijving af te printen en goed te bewaren. Voor de inschrijving heb je je rijksregisternummer nodig.

Na je inschrijving als werkzoekende begint je beroepsinschakelingstijd. Die duurt 310 dagen (twaalf maanden). Tijdens deze periode zal je worden uitgenodigd voor begeleidings- en controlegesprekken bij de VDAB als je nog niet aan het werk bent. Op deze uitnodigingen moet je verplicht ingaan. Wil je info en ondersteuning op maat? Registreer je dan bij het ACV in je buurt als schoolverlater. Het ACV-Enterlidmaatschap is kosteloos voor schoolverlaters.

Het ACV biedt je de juiste ondersteuning aan de start van je beroepsloopbaan. Je kan bij ons terecht voor sollicitatieadvies, een analyse van je cv, nazicht van je contract en loonadvies. Neem zeker contact op met ACV-Enter! Samen gaan we de uitdaging aan.

Kinderbijslag

Tijdens je beroepsinschakelingstijd kan je de kinderbijslag behouden op voorwaarde dat je het kinderbijslagfonds laat weten dat je niet langer studeert én dat je je hebt ingeschreven als werkzoekende. Als je tijdens je beroepsinschakelingstijd geld verdient, behoud je de kinderbijslag als je inkomen lager is dan 520,08 euro per maand.

Ziekenfonds

Tijdens je beroepinschakelingstijd blijf je als werkzoekende recht hebben op geneeskundige verstrekkingen via het ziekenfonds van je ouders. Zodra je een inschakelingsuitkering ontvangt of begint te werken, moet je jezelf aansluiten bij een ziekenfonds. Dat zorgt ervoor dat je bij ziekte wordt vergoed en dat je voor medicatie en doktersbezoeken terugbetalingen krijgt. Meer info via
www.cm.be.

Na je studies nog aan de slag als jobstudent?

Kan je nadat je bent afgestudeerd in juni of tijdens het schooljaar nog werken als jobstudent? Je kan dan tot aan het einde van de laatste zomervakantie (tot 30 september voor secundair onderwijs én hoger onderwijs) met een verlaagde sociale zekerheidsbijdrage werken. Als je teller van 247 uren nog niet is opgebruikt als jobstudent en je tijdens de laatste zomervakantie niet meer dan 240 uren werkt.

Als je stopt met school tijdens het schooljaar kan je niet meer tijdens je beroepsinschakelingstijd werken als jobstudent vanaf je inschrijving als werkzoekende. Ook niet tijdens de zomermaanden in datzelfde jaar.

Eerste job en toch al vakantie?

Als je pas van school komt, is het niet vanzelfsprekend om tijdens het daaropvolgende jaar te kunnen genieten van het maximum aantal vakantiedagen en vakantiegeld. Informeer of je recht hebt op jeugdvakantie.

Waarop moet je letten als je werk hebt gevonden? In de Gids voor schoolverlaters vind je de antwoorden. Je kan die gids bestellen via jongeren@acv-csc.be.

Auteur: Tom Vrijens