Werknemers Vinçotte ballen de vuisten tegen drieste directie

Overbodige ontslagronde veroorzaakt grote woede

Bij het inspectie- en certificatiebedrijf Vinçotte sloeg op 21 april van dit jaar het vuur in de pan. Op een inderhaast georganiseerde bijzondere ondernemingsraad kondigde het rendabele bedrijf aan dat het koudweg 195 jobs wilde schrappen in België. Vinçotte is een Belgische onderneming met meer dan 1.550 personeelsleden. Het voert verplichte wettelijke controles uit, zowel in de industrie als in de thuisomgeving.

De raad van bestuur van Vinçotte wil het bedrijf gauw omvormen tot een hippe, gedigitaliseerde onderneming, opgedeeld in ‘business units’, bij voorkeur met zo weinig mogelijk inmenging van de vakbonden. Vinçotte wil graag in een geest van ‘liberale vrijheid’ en zonder sociaal overleg een transformatieplan doordrukken en bijna 200 jobs wegkieperen. Werknemers, die jarenlang trouwe diensten bewezen, zouden zonder scrupules aan de kant moeten worden geschoven. Plotseling staan leeftijd en jaren dienst alleen nog voor ‘kosten’, en niet voor een rijkdom aan kennis en ervaring.

Sociaal overleg met wederzijds respect was steeds een vanzelfsprekendheid bij Vinçotte. De sterke afvaardiging van de LBC-NVK zorgde voor een gedragen beleid. Het sociaal statuut bundelde alle cao’s die ervoor borg stonden dat mensen er konden werken met goede afspraken en degelijke arbeidsomstandigheden.

Donkere wolken

En toen werd Marco Croon de nieuwe ‘ceo’: donkere wolken trokken samen boven het sociaal overleg. Een volwaardige vakbondsafvaardiging kon er plots niet meer zijn. Gevolg: er kon niet meer worden onderhandeld over nieuwe cao’s, en de vakbond kon officieel leden niet langer individueel bijstaan. De directie nam beslissingen en voerde die eenzijdig door, zonder overleg. Bestaande cao’s werden zelfs gewoon opgezegd. Als klap op de vuurpijl volgde het nieuws over de plannen voor een collectief ontslag.

In deze moeilijke omstandigheden verdedigt de vakbond uiteraard de rechten en belangen van de werknemers van Vinçotte. Onze vakbondsmilitanten informeren de achterban, signaleren consequent elk incident en blijven kritisch problemen aankaarten in de ondernemingsraad en het preventiecomité (CPBW). Samen met alle werknemers van Vinçotte maken ze een solidaire vuist tegen de aanpak van de directie. Op 2 mei staakte het personeel zelfs. Een scherpe uiting van het grote verzet tegen een beleid dat duidelijk anders moet.

Op 9 mei begon het overleg in het kader van de ‘Wet Renault’. In de komende vergaderingen mogen de vakbondsafgevaardigden vragen stellen en constructieve oplossingen voorstellen zolang dit nodig is. De LBC-NVK eist een constructief overleg waarbij de directie ernstig rekening houdt met de voorstellen van het personeel. We willen zoveel mogelijk ontslagen vermijden, en het sociaal overleg moet absoluut worden hersteld.

Auteur: Geertje Troch