Volwaardig akkoord in de chemie

Ondanks een moeizame start maar na een succesvolle actie heeft het ACV een volwaardig sectorakkoord voor arbeiders, bedienden én kaderleden in de chemie kunnen afsluiten. Een akkoord met de nodige aandacht voor de lage lonen en de minimumlonen maar ook met de mogelijkheid om nog te onderhandelen in de ondernemingen.

De minimumlonen en de minimumploegenpremies worden per 1 mei 2017 verhoogd met 0,12 euro per uur of 1,1% per maand. Werknemers die meer dan het minimumloon verdienen, zullen op 1 januari 2018 een opslag van 1,1% krijgen.

Werknemers die tijdkrediet wensen of willen genieten van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), zullen dit ook in de komende jaren kunnen. Het tijdkrediet met zorgverlof is zelfs uitgebreid tot 51 maanden.

De discriminatie in de verbrekingsvergoeding van werknemers met tijdkrediet of landingsbaan is weggewerkt. Hun verbrekingsvergoeding wordt voortaan berekend op het loon alsof ze geen tijdkrediet hebben genomen. Voor werknemers met een ‘landingsbaan’ wordt deze vergoeding berekend pro rata hun loopbaan in de onderneming.

De vakbond heeft er ook voor gezorgd dat de vakbondspremie kan worden opgetrokken en dat de vergoeding woon-werkverkeer met 16% wordt verhoogd per 1 mei 2017.

Spijtig is wel dat er voor de kaderleden nog te weinig is bereikt. Zij kunnen wel als lid van de ondernemingsraad syndicale bijstand verlenen aan collega’s. Maar kaderleden volwaardig betrekken bij het sociaal overleg is nog altijd onbespreekbaar voor de werkgevers.

Auteur: Koen De Kinder