Witte woede weer in Brussel

De onderhandelingen over nieuwe sociale akkoorden in de non-profit schieten niet echt op, en om die reden schoot de Witte Woede op 1 juni 2017 opnieuw in actie in Brussel. Heel wat werknemers zakten af naar de hoofdstad.

Een deel van de non-profit valt onder de bevoegdheid van de federale regering. Maar na vijf maanden onderhandelingen bleek er nog geen uitzicht te zijn op een meerjarenperspectief voor een nieuw sociaal akkoord. Zo’n meerjarenperspectief is wel essentieel voor de toekomst van de zorgsector.

Er is ook een stuk van de non-profit dat onder de Vlaamse overheid valt. Maar ook op die flank waren er nog geen echte onderhandelingen. De vakbonden kregen nog geen antwoord op kritieke vragen.

De non-profit zal de druk op de ketel houden tot er nieuwe sociale akkoorden zijn. De regeringen moeten de noden van zorg, welzijn en cultuur ernstig nemen en afspraken maken over meer jobs, werkbaar werk en kwaliteitsvolle loopbanen voor de honderdduizenden werknemers die deze zorg elke dag weer opnieuw bieden.

Lees meer op www.wittewoede.be