Warenhuizen (PC 312)

In ruil voor een attest dat je werkgever je geeft in de maand mei ontvang je van je vakbond een premie van 135 euro. Wie een verminderde bijdrage betaalt, ontvangt een syndicale premie van 67,5 euro.

Bezorg het attest zo vlug mogelijk aan je vakbondsafgevaardigde of het plaatselijk LBC-NVK-secretariaat. De premie wordt tussen 15 juni en 30 september overgeschreven naar je rekeningnummer.

Na 30 september mogen we nog enkel vakbondspremies uitbetalen op basis van originele en tijdig afgeleverde attesten. Duplicaten kunnen niet meer worden uitbetaald.

Grote kleinhandelszaken (PC 311)

Wie lid is (of wordt) van LBC-NVK, krijgt jaarlijks 135 euro terug van de betaalde bijdragen. Zo kost het vakbondslidmaatschap je eigenlijk maar enkele eurocenten per dag! Voor die prijs hoef je het dus niet te laten! Voor een verminderde bijdrage bedraagt de vakbondspremie 67,5 euro.

In de maand mei krijg je van je werkgever een attest bij je loonfiche van de maand mei. Bezorg dit attest aan het LBC-NVK-secretariaat van je woonplaats. De premie wordt betaald van 15 juni tot 30 september.

Ziekenhuizen, Ouderenzorg en Wijkgezondheidscentra (PC 330)

De vakbondspremie voor werknemers uit de privé-ziekenhuizen, psychiatrie, ouderenzorg en revalidatiecentra is sinds een tijdje flink verhoogd. Naar 90 euro voor leden die een volledige vakbondsbijdrage betalen en naar 45 euro voor wie de verminderde bijdrage betaalt. De premie wordt overgeschreven tussen 3 juli en 30 september 2017.

Om er recht op te hebben, moet je lid zijn van een erkende vakbond sinds 1 oktober 2016 en in orde zijn met de betaling van de ledenbijdrage. Je moet in 2016 minstens één dag effectief gewerkt hebben in de sector; dit geldt ook voor zieken, mensen met loopbaanonderbreking, werkloosheid, brugpensioen enz.

Het tewerkstellingsattest moet ondertekend worden teruggestuurd naar het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.