Wat onze lezers ervan denken

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen: Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.

E-mailen kan uiteraard ook: lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be.

Werkbaar werk

De vaststelling dat slechts  51 procent van de werknemers in Vlaanderen werkbaar werk heeft en dat de tendens dalend is verbaast mij niet. De mens wordt hoe langer hoe meer het verlengstuk van de automaten die hij zelf heeft gecreëerd. Het is ironisch dat die automaten tot doel hadden om het leven gemakkelijker te maken. Deze automaten zijn ondertussen al lang niet meer gebonden aan het dag/nachtritme van hun ontwerpers. Ze functioneren in alle tijdszones van deze planeet 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 en dit over heel de wereld. Het gevolg is dat in sommige sectoren werknemers bijna geacht worden om eveneens tegen deze snelheid te draaien.

Om concurrentieel te blijven met landen waar dit geen groot probleem vormt, wordt nog meer flexibiliteit van de werknemers gevraagd dan wat er nu al allemaal is. De hang naar beschikbaarheid van 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 dringt ondertussen dieper en dieper in de samenleving door, net als de daaraan gekoppelde vraag naar flexibiliteit. Automaten kunnen een non-stopritme aan, menselijke wezens niet. Zij krijgen stress, verliezen hun motivatie en raken opgebrand. De droom van een halve eeuw geleden dat automatisering zou leiden naar een onbekommerde vrijetijdsmaatschappij dreigt voor steeds meer mensen van vlees en bloed een nachtmerrie te worden.

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

M.V.D.W. – PER E-MAIL