Indexverhogingen maart 2024

De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche of contract aangeduid als paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.

PC 201 – Zelfstandige kleinhandel: Alle lonen worden verhoogd met 2%.

PC 202 – Kleinhandel in voedingswaren: Alle lonen worden verhoogd met 2%.

PC 202.01 – Middelgrote levensmiddelenbedrijven: Alle lonen worden verhoogd met 2%.

PC 227 – Audiovisuele sector: Alle lonen worden verhoogd met 2%.

Gelukkig bestaat er in ons land een systeem van automatische indexering. Daardoor stijgen de lonen met de levensduurte. Dat is niet vanzelfsprekend, maar het resultaat van door de vakbond onderhandelde akkoorden. Het systeem ligt onder vuur. Maar het spreekt voor zich dat ACV Puls de loonindexering wil behouden.