ACV Puls is klaar voor de stembus

In bedrijven en instellingen lopen kandidaten zich warm voor de sociale verkiezingen, maar ook voor wat daarna komt. Want dan begint het pas écht en willen ze als verkozen personeelsvertegenwoordiger werken aan wat voor jou belangrijk is.

Wat er op de agenda staat, hangt uiteraard af van wat er op de verschillende werkvloeren leeft. Maar wij polsten naar een aantal grote lijnen die vaak opduiken. Vind jij ook dat deze thema’s de komende jaren volle aandacht verdienen? Stem dan voor de kandidaten van het ACV!

Retail

“De voorbije jaren hebben we heel wat bereikt in de grootdistributie,” blikt algemeen sectorcoördinator Kristel Van Damme terug. “We sloten akkoorden over tijdskrediet en SWT, er is een individueel recht op vorming, we verbeterden de regeling rond kinderopvang. En ondanks de loonnormwet konden we de lonen toch met tien euro per maand optrekken, kregen veel werknemers in 2021 een coronapremie en in 2023 een koopkrachtpremie. Op diezelfde lijn willen we verdergaan. Om werk en gezin beter te kunnen combineren, zetten we hard in op een vijfde week vakantie voor iedereen in de sector. En we willen een betere vergoeding voor prestaties na 18 uur voor de niet-voedingswinkels.”

Ook het Delhaize-verhaal, met de verzelfstandiging van de keten, vond zijn weg naar de sociale verkiezingen. “Op sectorvlak gaan we nog harder dan vroeger op tafel kloppen voor sociaal overleg voor iedereen. Ook in zelfstandige franchisewinkels willen we mee kunnen onderhandelen over de loon- en arbeidsvoorwaarden. We merken dat een aantal thema’s ook daar steeds terug opduiken: werkdruk, een kwalitatieve invulling van het recht op vorming, wegwerken van onzekere contracten die geen garantie bieden op een stabiel inkomen… ACV Puls is de partner van alle werknemers, ook van wie in een kleine onderneming aan de slag is.”

Diensten en financiën

“De dienstensector is een zeer gevarieerde sector,” begint algemeen sectorcoördinator Elke Maes. Het is niet eenvoudig om daar grote lijnen in te trekken. Er spelen nu eenmaal andere dingen bij pakweg een begrafenisondernemer of een garage dan in een IT-bedrijf of een grootbank. “Maar overal zien we dat ‘tijd’ een aandachtspunt is, in alle aspecten. Tijd om werk en privé te combineren. Tijd voor vorming om in tijden van contante verandering bij te blijven. Tijd om je werk goéd te kunnen doen. Leefbare werkplanningen.”

Ook loon scoort hoog. “We zien dat werkgevers steeds meer verwachten van hun personeel – denk maar aan bijvoorbeeld flexibiliteit. Maar daar staat vaak weinig tegenover. Dat wringt. Daar willen we in overleg over praten.”

Een ander issue is duurzaamheid. “Mensen vinden het belangrijk dat ze hun eigen waarden weerspiegeld zien in het bedrijfsbeleid. Denk maar aan ethische financiering of respect voor mensen- of werknemersrechten in de productieketen. En natuurlijk ook inzake milieu en klimaat. There are no jobs on a dead planet. Dat besef is de voorbije Jaren echt wel gegroeid.”

Zorg, welzijn en cultuur

De laatste sociale akkoorden van de voorbije jaren waren stappen vooruit op het vlak van loonbarema’s en uurroosterplanning. Maar de uitdagingen in de sector zijn, mee door de coronacrisis, enorm op scherp gesteld. In dit magazine op pagina 16 lees je over de politieke eisen die de non-profitsector op tafel legt in aanloop naar de politieke verkiezingen.

Ook specifiek op ondernemingsvlak is er werk aan de winkel, legt algemeen sectorcoördinator Olivier Remy uit. “In de non-profit is vooruitgang altijd het resultaat van overleg met politiek en werkgevers. In sommige gevallen overlappen onze eisen met die van werkgevers. Denk maar aan de vraag om de sectorbudgetten te verhogen. Maar we verschillen natuurlijk vaak ook van mening over hoe werk georganiseerd wordt. Denk maar aan de inzet van flexi-jobs. Veel werkgevers willen daar graag gebruik van maken om de gaten te dichten, maar wij blijven pleiten voor volwaardige jobs. Een ander discussiepunt is de werkplanning. Leefbare uurroosters blijven in veel instellingen een groot probleem. Ook op andere manieren kan plaatselijk overleg over concrete arbeidsvoorwaarden een verschil maken. Denk maar aan faciliteiten voor fietsers en degelijk werkmateriaal. Onze ACV-kandidaten staan klaar om er samen met hun collega’s werk van te maken!”

Auteur: Jan Deceunynck | Foto: Davien Dierickx